Λεξιστορείν: Η ελευθερία!

Η λέξη ελευθερία αναφέρεται στο δικαίωμα κάποιου να συμπεριφέρεται όπως ο ίδιος θέλει χωρίς να υπόκειται σε απαγορεύσεις και καταναγκασμούς.

Ετυμολογικά φαίνεται πως αποτελεί σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τον τύπο ελεύσομαι (μέλλοντας του ρήματος έρχομαι) και β’ συνθετικό το ρήμα ερώ= αγαπώ.

Άρα ουσιαστικά ελευθερία σημαίνει το να πηγαίνω, το να μετακινούμαι  όπου εγώ θέλω, όπου «αγαπώ».