Λεξιστορείν: Έχω να σου κάνω μια πρόταση!

Με τη λέξη πρόταση δηλώνουμε - ανάμεσα σ’ άλλα - την υποβολή μιας επιθυμίας προς κάποιον (π.χ. πρόταση γάμου).

Η λέξη είναι σύνθετη από το προ + το ρήμα τείνω που έχει τη  σημασία «απλώνω προς τα μπρος, τεντώνω».

Ουσιαστικά λοιπόν η λέξη πρόταση δηλώνει  ένα σύνολο λέξεων, έναν συλλογισμό  που «τεντώνουμε», «απλώνουμε» προς τον συνομιλητή μας με την επιθυμία να γίνει αποδεκτός.