«Οι τοίχοι του σχολείου» στο Γυμνάσιο Γενναδίου

Εμποδίζουν ή εμπνέουν οι τοίχοι του σχολείου; Ποιοι είναι οι τοίχοι και η τύχη της μάθησης;

Πώς διαμορφώνεται ο χώρος της αίθουσας διδασκαλίας σε κάθε ευρωπαϊκή τάξη;

Ποια είναι η τάξη του μέλλοντος; Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της τεχνολογίας; Τι ισχύει στις Βόρειες χώρες της Ευρώπης που έχουν μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη;

Τι ισχύει στις Νότιες χώρες της Ευρώπης με τα περιορισμένα τεχνολογικά μέσα; 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα ξεκίνησε η ιδέα του σχεδίου Erasmus «Οι τοίχοι του σχολείου» (“School Walls”) συνδυάζοντας δύο προσεγγίσεις: 

Α) μία περισσότερο θεωρητική, το Future Classroom Lab, «Το εργαστήριο της τάξης του μέλλοντος» από το European Schoolnet στις Βρυξέλλες. Το εργαστήριο θεωρεί ότι ο χώρος είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μάθηση και προτείνει το μετασχηματισμό του σχολικού χώρου σε συνδυασμό με αλλαγή στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Β) μία περισσότερο πρακτική, την αναπροσαρμογή της αίθουσας διδασκαλίας με ελάχιστα μέσα και πρωτοβουλία εκπαιδευτικών σε συνεργαζόμενο σχολείο στην Πορτογαλία, το συγκρότημα Agrupamento de Escolas de São João da Talha.
 

Οι πρώτες εργασίες για τη  μετατροπή της αίθουσας στο Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου
Οι πρώτες εργασίες για τη μετατροπή της αίθουσας στο Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου


Με βάση τις προτάσεις της τάξης του μέλλοντος, οι έξι μαθησιακές ζώνες που πρέπει να υπάρχουν σε μία αίθουσα διδασκαλίας για να υποστηρίξουν τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι οι εξής
1. Ζώνη Εξερεύνησης
2. Ζώνη Δημιουργίας
3. Ζώνη Παρουσίασης
4. Ζώνη Αλληλεπίδρασης
5. Ζώνη Ανταλλαγής
6. Ζώνη Ανάπτυξης.

Συμμετέχουν έξι σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συντονιστής: Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου, Ελλάδα
 

Η διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας στο σχολείο Agrupamento de Escolas de São João da Talha στην Πορτογαλία
Η διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας στο σχολείο Agrupamento de Escolas de São João da Talha στην Πορτογαλία


Εταίροι:
1. Agrupamento de Escolas de São João da Talha στην Πορτογαλία
2. Liceo M. Preti - A. Frangipane στην Ιταλία
3. Fyllingsdalen High School στη Νορβηγία
4. Lapua Upper Secondary στη Φινλανδία
5. IES El Sobradillo στην Ισπανία

Θα πραγματοποιηθούν έξι συναντήσεις μικρής διάρκειας, μία σε κάθε χώρα με συμμετοχή δύο μαθητών/τριών και δύο εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο.

Οι στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν δύο δράσεις, μία θεωρητική και μία πρακτική
1. Την παραγωγή οδηγού που θα περιέχει α) προτάσεις και β) βήματα για τη δημιουργία της τάξης του μέλλοντος
2. Τη δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας με βάση τις αρχές της τάξης του μέλλοντος στα συμμετέχοντα σχολεία.

Για τις ανάγκες του σχεδίου έχει δημιουργηθεί ανοικτή ομάδα στο Etwinning 
https://groups.etwinning.net/71982/home και σελίδα στο Facebook 
https://www.facebook.com/ErasmusSchoolWalls.
 

Η είσοδος στη σχολική αίθουσα στο σχολείο Agrupamento de Escolas de São João da Talha στην Πορτογαλία
Η είσοδος στη σχολική αίθουσα στο σχολείο Agrupamento de Escolas de São João da Talha στην Πορτογαλία

 

Η πρόταση για τις 6 μαθησιακές ζώνες με βάση το Future Classroom Lab
Η πρόταση για τις 6 μαθησιακές ζώνες με βάση το Future Classroom Lab