Δομές και ...αποδομές

Της Πίτσας Χατζή


Να είναι κάποιος στην τρίτη ηλι- κία ή να έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικά το συνηθέστερο, να είναι κατάκοιτος μετά από ένα εγκεφαλικό ή κάποια άλλη σοβαρή κατάσταση, να μην υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον ή εάν υπάρχει να αντιμετωπίζει και αυτό προβλήματα, να υπάρχουν σοβαρά οικονομικά θέματα και να μην υπάρχει μια υπεύθυνη λύση-στάση από την Πολιτεία μέσω των ιδρυμάτων που διαθέτει να αντιμετωπισθούν τέτοιου είδους περιστατικά και να ανακουφισθεί κάπως το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Κάπως έτσι λειτουργεί-υπολειτουργεί και το ίδρυμα Χρονίων παθήσεων στα Κολύμπια της Ρόδου.

Φιλοξενεί αυτή την στιγμή 57 ιδιαιτέρως δύσκολα περιστατικά, με προσωπικό που δεν επαρκεί, περίπου 10- 15 άτομα μαζί με τους επικουρικούς (ορισμένης χρονικής σύμβασης) κυλιόμενης βάρδιας, να καλύψει τις ανάγκες των τροφίμων, με πέντε δωμάτια κλειστά, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στην καταλληλότητα των δωματίων (κα-κοτεχνίες ) και μετά από δικαστική εμπλοκή εδώ και δυο χρόνια του ΔΣ του ιδρύματος με τον εργολάβο, που ανέλαβε ανεπιτυχώς να κάνει επισκευαστικές εργασίες (μόνωση οροφής) με αποτέλεσμα να παρου-σιασθεί πρόβλημα, διότι με την πρώτη ψιχάλα πλημμυρίζουν τα δωμάτια και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων περιστα-τικών τους τελευταίους μήνες.

Φυσικά γι' αυτό το αλαλούμ δεν ευθύνεται το προσωπικό που ούτως ή άλλως προσπαθεί να κάνει ότι είναι δυνατόν, αλλά η Πολιτεία με τους εκάστοτε εκπροσώπους της που χρόνια τώρα με σχεδόν όλες τις Κυβερνήσεις και τις περισ-σότερες Διοικήσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων με, υπευθυνότητα και ανθρωπιστική διάθεση.

Εν τέλει, πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό, ότι τους απλούς ανθρώπους, τους οικονομικά αδύναμους που βρίσκονται κάποια στιγμή σε παρόμοια θέση και δεν διαθέτουν τα χρήματα για κάποιο εξειδικευμένο κέντρο ιδιωτικού χαρακτήρα, δεν τους απασχολούν και τόσο οι διαδικασίες ούτε οι τυχόν διαμάχες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Το μοναδικό που τους νοιάζει και δίκαια, είναι να υπάρχει αποτέλεσμα και λύση στα προβλήματα τους, ιδιαιτέρως όταν αυτά αφορούν σοβαρά θέματα υγείας. Οι σημερινές συνθήκες στο ίδρυμα δεν είναι και οι καλύτερες σε επίπεδο προσωπικού και νέων εισαγωγών.

Ουσιαστικά όλα έχουν βαλτώσει και η λίστα των συνανθρώπων μας που περιμένει με αγωνία μια θετική απάντηση για την εισαγωγή ενός δικού της ανθρώπου στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων των Κολυμ-πίων, όλο και μακραίνει.....

Ένα ίδρυμα που υποδέχεται πε-ριστατικά και από άλλα κοντινά νησιά, κυρίως από την Κω.

Συμβαίνουν μάλιστα και γεγο- νότα δυσάρεστα όπως αυτό που έτυχε να είμαι παρούσα, λίγο μετά τα Χριστούγεννα, όταν μια μαυρο- φορεμένη γυναίκα ταλαιπωρημένη και εμφανώς συγκινημένη, επισκέφθηκε το ίδρυμα όπως έκανε γιαπολλοστή φορά τους τελευταίους μήνες... αλλά αυτή την φορά όχι για να παρακαλέσει ούτε να ρωτήσει αν "άνοιξε θέση” αλλά απλώς να ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται άλλο να είναι στη λίστα αναμονής, καθώς ο άνθρωπος της δεν ζει πλέον.. πέθανε, οπότε δεν πρόκει- ται να χρειασθεί ποτέ αυτή την εισαγωγή.

Πριν λίγες ημέρες η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο ίδρυμα και την εργολαβική εταιρεία έληξε με δικαίωση του ιδρύματος, οπότε ο εργολάβος πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα τις κακοτεχνίες ωστε να ξεκινήσουν πάλι οι εισαγωγές αν- θρώπων που έχουν άμεση ανάγκη, καθώς επίσης να γίνει και επάνδρωση του χώρου (χρόνιο αίτημα) με επιπλέον ειδικευμένο προσωπικό ώστε να διατηρείται η παρα- μονή και φροντίδα των τροφίμων σε αξιοπρεπή ανθρώπινα πλαίσια.

Οι άνθρωποι δεν ζητούν ελεημο- σύνη από την Πολιτεία, αντίθετα τα δικαιώματα τους ζητούν από μια Πολιτεία που έχει ξεχάσει τον ου-σιαστικό της ρόλο... αυτόν της κοι-νωνικής προσφοράς και αλληλεγ-γύης προς τους πολίτες της.

Ας ελπίσουμε να συμβεί το συν- τομότερο αυτό, γιατί δυστυχώς γνωρίζουμε σχεδόν οι περισσότε-ροι περιπτώσεις ανθρώπων της δι- πλανής μας πόρτας των οποίων οι αντοχές εχουν στερέψει όπως και οι δυνάμεις τους τόσο οικονομικά όσο και ψυχικά και έχουν ουσια- στική ανάγκη την εύρρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τέτοιων δομών υγείας.