Χ. Κόκκινος: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός της ΕΝΠΕ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος συμμετείχε στην έκτακτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 15.1.2019 στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε., με θέμα: «Έγκριση Eιδικής Έκθεσης επί του Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΕΝ.Π.Ε. Έτους 2017».

Ο κ. Χ. Κόκκινος με την ιδιότητα του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., εισηγήθηκε την παραπάνω ειδική έκθεση η οποία εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από τους συνέδρους.