Δράση Αιμοδοσίας και δοτών Μυελού των Οστών πραγματοποιήθηκε στη σχολή ΑΝΚΟ της Ρόδου

Η  πρώτη δράση αιμοδοσίας και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών  πραγματοποιήθηκε την Τέταρτη 16 Ιανουαρίου στην ΑΝΚΟ.

Η αιμοδοσία και συλλογή δείγματος για την Τράπεζα Δοτών Μυελού των Οστών έγινε με ειδικό σταθμό που δημιουργήθηκε από το ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Ρόδου στη σχολή.

Στη δράση συμμετείχαν ως εθελοντές δότες αρκετοί από τους σπουδαστές και καθηγητές  ώστε  να συλλεχθεί αίμα για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Παράλληλα, νέοι εθελοντές υποψήφιοι δότες συμπλήρωσαν την αίτηση και στη συνέχεια με απλό, ανώδυνο τρόπο έδωσαν δείγμα στοματικού επιχρίσματος για την ταυτοποίηση του ιστικού τους τύπου για να εγγραφούν στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Η σχολή ΑΝΚΟ ευχαριστεί το ιατρικό προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Ρόδου για την άριστη οργάνωση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν αναγνωρίζοντας τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και την ενίσχυση της προσπάθειας για την αύξηση του συνολικού αριθμού των δοτών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.