Η πρόταση του Δημήτρη Γάκη για τη Νησιωτικότητα συζητήθηκε στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Την πρότασή του, που εμβαθύνει θεσμικά τις έννοιες «Νησιωτικότητα» και «Ορεινότητα» και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αντίστοιχης συνταγματικής διάταξης, διασαφηνίζοντας την «υποχρεωτικότητα» της ολόπλευρης κοινωνικής και αναπτυξιακής μέριμνας της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στις λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές, ανέπτυξε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης.

Στην ομιλία του ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ανέλυσε την ουσία της  παραγράφου 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος και πρότεινε να αναθεωρηθεί / βελτιωθεί η σημερινή διατύπωση σύμφωνα με τις σύγχρονες χωρικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας.

Στην αιτιολογική του τοποθέτηση στην αναθεωρητική διαδικασία, ο Δημήτρης Γάκης, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες με ειδικά χωρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι νησιωτικές και οι ορεινές, προκλήσεις που απαιτούν και σύγχρονες – καινοτόμες λύσεις, απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και για μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αποτελεί τελικό αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού – εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και κοινωνικού κράτους.

Με διατάξεις και προτάσεις που δεν θα αφήνουν αδιάφορους, πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες, τον ίδιο τον λαό.

Στο παραπάνω πλαίσιο, τόνισε ο βουλευτής, «η πρότασή μας έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, συνεισφέρει στην εμβάθυνση και στην ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών διατάξεων του Συντάγματος που αφορούν τη χωρική διάσταση των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της Χώρας.

Η προτεινόμενη διάταξη, εμβαθύνει θεσμικά τη «Νησιωτικότητα» και τη «Ορεινότητα» όπως θέλει ο Νομοθέτης, διακηρύσσει τη σημασία της ειδικής μέριμνας του Κράτους για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, κάνει αποτελεσματικότερη ως προς την «υποχρεωτικότητα» για την εκτελεστική εξουσία, την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στην Ελληνική Περιφέρεια.

Η αναθεωρημένη διάταξη, είναι ρεαλιστική και ταυτόχρονα δυναμική, με τη νέα διατύπωση γίνεται πιο ουσιαστική και πιο περιεκτική η ουσία της ισοτιμίας των Πολιτών».

Πρέπει να σημειωθεί, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου, ότι η πρότασή μας είναι συμπληρωματική της πρότασης του βουλευτή Κυκλάδων Αντώνη Συρίγου για την πρόταση προσθήκης στην παρ. 4 του άρθρου 101 για την «την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της διοίκησής τους».

«Η αναθεώρηση της διάταξης συνολικά, θα κατευθύνει μέσα από το Σύνταγμα της Ελλάδας, δηλαδή τη βούληση του λαού, σε θετικές πολιτικές περιφερειακής συνοχής και ανάπτυξης. Προς όφελος της κοινωνίας, με όραμα για το μέλλον και την προοπτική των περιφερειών μας», κατέληξε στην ομιλία του ο βουλευτής Δωδεκανήσου.

Η Πρόταση του Δημήτρη Γάκη:

Προτείνεται η αναθεώρηση της παρ. 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος ως εξής:

«4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ολόπλευρη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους».

Την πρόταση συνυπογράφουν 68 βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.