Ισόβια στον Κωνσταντίνο Κουλέπη για τον φόνο του Βύρωνα Ζαννετάκη στην Κατταβιά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΙΣ
Η κ. Μαρία Αν. Βαζάκα εγέννησε εις την Κλινικήν Οικονομίδη υγιέστατον αγοράκι. Να τους ζήση.

ΓΑΜΟΙ
Προχθές την 10.30 π.μ. εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού ετελέσθησαν οι γάμοι του κ. Παράσχου Παρασσού και της δίδος Σόνιας Μαθιουδάκη. Προς το ευάρμοστον ζεύγος ευχόμεθα πάσαν ευτυχίαν.
Γ.Μ.
Παράσχος Παρασσός και Σόνια Μαθιουδάκη ετέλεσαν τους γάμους των.
Θερμά συγχαρητήρια.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΔΙ’ ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετέβη εις το Υπουργείον Συντονισμού, όπου συνειργάσθη μετά των αρμοδίων, επικειμένης της οριστικής εγκρίσεως του Προγράμματος του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, διά το έτος 1959. Ως γνωστόν, αι σχετικαί πιστώσεις θα διατεθούν εκ των Δημοσίων Επενδύσεων.

43 ΚΥΠΡΙΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΛΕΡΟΥ
Ως πληροφορούμεθα ανεχώρησαν εκ Κύπρου 43 νέοι και νεάνιδες, υπότροφοι της Εθναρχίας Κύπρου, διά τας Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς Λέρου. Οι νέοι κα αι νεάνιδες θα φθάσουν εις Πειραιά, οπόθεν δι’ ετέρου ατμοπλοίου θα κατευθυνθούν εις Λέρον.

ΤΟ ΝΕΟΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε.Δ.Υ.Ρ.
Γενομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου Προσωπικού της Επιχειρήσεως Δημοτικής Υδρεύσεως Ρόδου εξελέγησαν: Πρόεδρος Παύλος Αντωνιάδης. Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Παπαχατζής, γενικός γραμματεύς Ιωάννης Καμπούρης. Ταμίας Γεώργιος Χριστοφής,  σύμβουλοι Γεώργιος Κάππος, Σωτήριος Πολίτης και Νικόλαος Χατζηγεωργίου.
Διά την εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν οι Βασίλειος Παπανικολάου και Μερόπη Φραντζή αντιπρόσωποι δε οι Παύλος Αντωνιάδης και Φανούριος Σταύρας.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΕΙΣ ΙΣΟΒΙΑ ΔΕΣΜΑ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ Ο Κ. ΚΟΥΛΕΠΗΣ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας) Το Κακουργοδικείον Κω κατεδίκασεν τον Κωνσταντίνον Κουλέπην εις ισόβιαν κάθειρξιν και διαρκή στέρησιν των πολιτικών του δικαιωμάτων διά ανθρωποκτονίαν εκ προθέσεως, ήτοι διά τον φόνον του Βύρωνος Ζαννετάκη εις Κατταβιάν. Επίσης ο Κουλέπης κατεδικάσθη εις φιλάκισιν 41/2 μηνών και χρηματικήν ποινήν 2.000 μεταλλικών δραχμών διά οπλοχρησίαν και οπλοφορίαν.

ΜΕΤΑ 15ΝΘΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΕΓΧΕΙΡΙΣΘΗ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, αύριον θα εισέλθη εις νοσοκομείον προκειμένου να υποστή εγχείρησιν σκωληκοειδίτιδος ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου. Υπολογίζεται ότι ο κ. Νομάρχης θα επανέλθη εις Ρόδον μετά 15νθήμερον περίπου.

ΟΙ ΔΩΔ/ΣΙΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ
Υπό του Νέου Εργατικού Κέντρου Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, απεστάλη προς τον Εθνάρχην Μακάριον τηλεγράφημα, επί τη ονομαστική του εορτή. Διά του τηλεγραφήματος εκφράζεται ευχή προς ευόδωσιν του Ιερού αγώνος των Κυπρίων και μακροημέρευσιν του Εθνάρχου επ’ αγαθώ του Αδελφού Κυπριακού λαού, δίδεται δε υπόσχεσις ότι αι Δωδεκανήσοι εργαζόμενοι συμπαρίστανται παντί, τρόπω εις τον Εθνικόν αγώνα.