Ομοσπονδία τουριστικών καταλυμάτων: Αίτημα για αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ

Την αύξηση του ορίου του ετήσιου τζίρου στα 25.000 ευρώ (από 10.000) των μικρών επιχειρήσεων για την απαλλαγή καταβολής του ΦΠΑ ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: «Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέπεται η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού, για τους υποκειμένους οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα ΦΠΑ, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Με στόχο τη βελτίωση και απλοποίηση του ειδικού καθεστώτος όλων των μικρών επιχειρήσεων και ιδίως των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και για την πλήρη εναρμόνιση της διάταξης με το κοινοτικό δίκαιο, Αιτούμαστε την αύξηση του ορίου αυτού στις 25.000 €».

(Πηγή: “Tornosnews”)