Χ. Κόκκινος: Η δημόσια εκπαίδευση  απαιτεί μόνιμους διορισμούς με αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος, με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου, διαμαρτύρεται για το νέο τρόπο πρόσληψης εκπαιδευτικών που προωθεί με σχετικό νόμο η Κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι:

Δε λαμβάνονται -όπως θα έπρεπε- υπόψη ο χρόνος κτήσης πτυχίου και η προϋπηρεσία και δεν πραγματοποιήθηκαν οι μόνιμοι διορισμοί που είχε ανάγκη η δημόσια Εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.

Σε παρόμοιο κλίμα τοποθετήθηκε η τοποθέτηση του Χ. Κόκκινου στο Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 16.1.2019, με ιδιαίτερη έμφαση σε οργανωτικά θέματα και την καλύτερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.