Μια πρόσληψη στον Δήμο Καρπάθου με οκτάμηνη σύμβαση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Καρπάθου, αναφέρει τα εξής:

Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών Εσωτερικών Χώρων (διάρκεια 8 μηνών) ανακοίνωσε το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 22453-60124, 22453-60127 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου.

Προσθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 25/01/2019.