Συνάντηση αλληλοενημέρωσης  στη Δωδεκανησιακή Εστία

Την 22η Ιανουαρίου, o Αντιπεριφερειάρχης  Πολιτισμού Ν. Αιγαίου κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου  συναντήθηκε στη Δωδεκανησιακή Εστία με τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών - Πειραιώς κ.κ.  Γιάννη Φραγκούλη και Κατερίνα Βουρεξάκη καθώς και με την πρόεδρο της Ένωσης Ροδίων Αθήνας  - Πειραιά κα Μαρία Κορδίνα με σκοπό την αλληλοενημέρωση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους απανταχού συμπατριώτες μας.

Ο πρόεδρος κ. Φραγκούλης, αφού καλωσόρισε τον κ. Διακογεωργίου, τον ευχαρίστησε θερμά για τις προσπάθειες που καταβάλει για την στήριξη των Δωδεκανησιακών εκδηλώσεων στην παροικία μας, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της κρίσης που όλοι βιώνουμε.

Ακολούθησε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση των   παρευρισκομένων γύρω από τα  κυριότερα τρέχοντα θέματα, που απασχολούν τους συμπατριώτες της παροικίας και των νησιών μας και για τις δράσεις που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία.

Ο κ. Διακογεωργίου δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και της Ομοσπονδίας, προκειμένου να δρομολογηθεί επίλυση όσο το δυνατό περισσοτέρων προβλημάτων. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

- Η αγωνιώδης προσπάθεια για την  κάλυψη των συνεχώς αυξανομένων αναγκών  σε αίμα των απανταχού συμπατριωτών μας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, της έλλειψης αίματος, η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Δωδεκανησιακή Νεολαία της παροικίας μας οργανώνει αιμοδοσίες σε  τακτά χρονικά διαστήματα

- Η συνέχιση και κατά το δυνατό διεύρυνση της συνδιοργάνωσης του εορτασμού της Επετείου της Ενσωμάτωσης σε Αθήνα και Πειραιά.

- Η ανάγκη περαιτέρω συνδιοργάνωσης Δωδεκανησιακών Πολιτιστικών εκδηλώσεων στην παροικία μας, με χαρακτηριστικότατο παράδειγμα την συμμετοχή μας στις  εκδηλώσεις «Ημέρες Θάλασσας» του Δήμου Πειραιά

- Η ανάγκη προμήθειας μιας βιβλιοθήκης (επίπλου), προκειμένου να διασωθούν και να αξιοποιηθούν κατά το δυνατό, τα Αρχεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου «Κλεόβουλος ο Λίνδιος», τα Αρχεία της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας και λοιπά έγγραφα,