Γενική συνέλευση στον Ροδήλιο

Μεθαύριο Κυριακή στις 16.30 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του η ετήσια γενική συνέλευσή του Ροδήλιου, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, τα μέλη του θα συγκεντρωθούν για τον ίδιο σκοπό στον συγκεκριμένο χώρο στις 3 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του ποδηλατικού συλλόγου έχει όπως παρακάτω:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «Ροδήλιος ποδηλατικός όμιλος Ρόδου» σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 8 Ιανουαρίου 2019,

Συγκαλεί
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου την 27η  Ιανουαρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:30 σύμφωνα με το καταστατικό, με τα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
2. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. για το έτος 2018
3. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός για την περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Έγκριση και απαλλαγή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση οικονομικού Προϋπολογισμού 2019.
7. Διαγραφή μελών λόγο αδράνειας.
8. Ορισμός εκπροσώπου για την Ε.Ο.Π.
9. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
10. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη:

Νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά [7] τακτικών μελών Δ.Σ, δύο [2] αναπληρωματικών.
Εξελεγκτικής Επιτροπής τριών [3] μελών και δύο [2] αναπληρωματικών

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 3 Φεβρουαρίου 2019, στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 16:30.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 30 Ευρώ.

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας να παραστούν μαζικά σ’ αυτή την κορυφαία εκδήλωση, όπου θα γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων και, μέσω της ανταλλαγής απόψεων, ο προγραμματισμός της δράσης μας για την επόμενη χρονιά.

Για το Δ.Σ. του σωματείου»