Δημήτρης Γάκης στη Βουλή: «Στηρίζουμε θεσμικά και με προγράμματα τους νησιώτες αλιείς»

Τη σημασία της ολόπλευρης, θεσμικής και με επαρκείς πόρους, στήριξης της αλιείας, τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών Δημήτρης Γάκης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής για θέματα αλιευτικής πολιτικής, σήμερα Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στη Βουλή.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο βουλευτής Δωδεκανήσου αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα κρίσιμο για τη νησιωτική Ελλάδα σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κλάδου της αλιείας, «που θα καθιστά την αλιεία στις θάλασσές μας βιώσιμη, μέσα στο πλαίσιο της νέας ΚΑλΠ, με στόχο ώστε οι χρηματοδοτικές γραμμές - και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα - να φτάσουν γρήγορα στα νησιά και στις παράκτιες αλιευτικές περιοχές μας, στον επαγγελματία ψαρά».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, θέτοντας την ατζέντα της συζήτησης, ζήτησε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχωβίτη να ενημερώσει την Επιτροπή για το πώς προχωράει η υλοποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης του κλάδου της αλιείας της χώρας, που σκοπό έχει να διασφαλίσει τα ιχθυοαποθέματα στο Αιγαίο και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα βιώσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τους αλιείς μας, μέσα και από την πραγματικότητα για τον αλιευτικό κλάδο που καθορίζει η νέα κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

«Θέλουμε να ακούσουμε τις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση στον αλιευτικό κλάδο σε όλες τις Περιφέρειες, εστιάζοντας τόσο σε συγκεκριμένα μέτρα, όσο και στις αντιδράσεις των επαγγελματικών φορέων των αλιέων σε τοπικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο, η ανεξέλεγκτη αλιεία, η υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων σε συνδυασμό με την είσοδο ξενικών ειδών στο υδατικό οικοσύστημα του Αιγαίου, επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του νερού και τη δυνατότητα αλιείας στους κατ' επάγγελμα νησιώτες αλιείς.

Είναι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά, με μια μείωση στο εισόδημά τους, που σε συνδυασμό με τα υψηλά παραγωγικά κόστη των παράκτιων αλιέων δημιουργούν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις ευαίσθητες νησιωτικές κοινωνίες της χώρας μας. Έτσι, η αναβάθμιση του κλάδου της αλιείας σε ζητήματα εκπαίδευσης, τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως είναι ο αλιευτικός και ο καταδυτικός τουρισμός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού κλάδου, στηρίζουν επί της ουσίας τους έλληνες αλιείς.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η κυβέρνηση, που με συντονισμένα και στοχευμένα μέτρα προχωράει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην ουσιαστική στήριξη του κλάδου όσο και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να εντάξουν (και με ευρωπαϊκούς πόρους) την αλιευτική πολιτική στον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό, προς όφελος του επαγγελματία ψαρά», κατέληξε στην ομιλία του ο βουλευτής Δωδεκανήσου.