Χείριστη εντύπωση προκάλεσε η ίδρυση Μουσουλμανικού σωματείου στη Ρόδο

Ο ΔΩΡΙΕΥΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΝ 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Δωριεύς μετά την προχθεσινήν νίκην του επί του Ατρομήτου με 1-0 προεκρίθη διά να αγωνισθή με ομάδας της Ηπειρωτικής Ελλάδος διά το Κύπελλον.

Ο προχθεσινός αγών σκληρός συναρπαστικός διέρρευσε με διάφορα επεισόδια και μικροτραυματισμούς. Τεχνικώς η συνάντησις δεν παρουσίασε το αναμενόμενον ενδιαφέρον δεδομένου ότι ο διαιτητής του αγώνος υστέρησε καταφανώς με αποτέλεσμα να καταστραφή ένα ωραιότατο ματς.

Ο Δωριεύς αγωνιζόμενος από του 4’ του αγώνος με δέκα ποδοσφαιριστάς διότι απεβλήθη ο δεξιός οπισθοφύλαξ Ακάν έπαιξε θαυμάσια, απέδωσε δε καλύτερον του αντιπάλου του ο οποίος ήτο ασύνδετος είς όλας του τάς γραμμάς. Δια τον Ατρόμητον προχθές ήτο η χειροτέρα ημέρα των τελευταίων ετών.

Το μοναδικόν τέρμα του αγώνος επετεύχθη είς το 12’ του πρώτου ημιχρόνου υπό του Εμ. Χατζημανώλη εξ εγγυτάτης αποστάσεως κατόπιν αρίστης μεταβιβάσεως του Γεωργαλλή.

Κατ’ αυτόν διεκρίθησαν οι Σταβλάς, Καστελλοριζιός τας νικητρίας και Λοΐζος, Μαλιαράκης της ηττηθείσης.

Ο διαιτητής Ξανθός ελλειπής. Χάρις είς αυτόν ο αγών αντί 90’ διήρκεσε 78’. Καθ’ α’ πληροφορούμεθα ο Ατρόμητος υπέβαλε ένστασιν κακής διαιτησίας.

- Προχθές μετά το πέρας του α΄ ημιχρόνου ο Πρόεδρος της Εφορίας     Σταδίου κ. Ν. Φώκιαλης παρέδωσε είς τους ποδηλάτας του ΑΟΝ Διαγόρα ΑΕΠ και Δωριέως ανά εν ποδήλατον ήτοι 4 εν συνόλω.

Ως ανεκοίνωσεν ο κ. Φώκιαλης παρηγγέλθησαν έτερα 8 ποδήλατα τα οποία θα διανεμηθούν είς τα Σωματεία.

- Γενόμενων αρχαιρεσιών του Γ.Σ. Ατρομήτου εξελέγησαν οι κ.κ. Αναστάχας Αν., Διακομιχάλης Αν., Μιχαηλίδης Ι., Κοτζιάς Πλ., Θωμόγλου Σαβ., Μαδονής Δ., Μανιάς Γ., Μπασακίδης Γ.,  Στράτος Ε., Κουμέντος Γ. και Κοζάς Ι.

- Ως ανεκοινώθη υπό της Ενώσεως Πειραιώς απεστάλη προς τον ΑΟΝ βαρύτιμον Κύπελλον διά τα πενηνταπέντε του χρόνια. Παρόμοιον Κύπελλον απεστάλη και υπό του Ολυμπιακού Πειραιώς.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝ ΡΟΔΩ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ

Προχθές την πρωΐαν είς το κτίριον της Μουσουλμανικής κοινότητος, επραγματοποιήθη συνέλευσις διαφόρων μουσουλμάνων προς μελέτην του καταστατικού του υπό ίδρυσιν ποδοσφαιρικού συλλόγου των.

Πλείστοι συμπολίται πληροφορηθέντες το γεγονός, ετόνιζον προχθές και χθες ότι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι τόσων προνομίων απολαμβάνουν, προχωρούν είς μίαν κακήν ενέργειαν, ασφαλώς κατόπιν υποδείξεως εκείνων, οι οποίοι δεν επιθυμούν να τους ίδουν ευτυχείς και αδελφικώς συνεργαζομένους μετά των χριστιανών.

Εξ’ άλλου, αθλητικοί παράγοντες ετόνιζον ότι το γεγονός ήλθεν ακαίρως ενώ επίκειται συγχώνευσις άλλων Σωματείων της Ρόδου.

Γενικώς πάντως, η πληροφορία, η οποία διεδίδετο από καιρού, προεκάλεσε χειρίστην εντύπωσιν είς τον λαόν της Ρόδου, ακόμη και μεταξύ των κατεχόντων αξιολόγους θέσεις είς την εμπορικήν ζωήν της Ρόδου μουσουλμάνων, οι οποίοι την κατεδίκασαν.


ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κληθείς τηλεφωνικώς, ανεχώρησε προχθές είς Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, προκειμένου να μετάσχη του συνερχομένου εκτάκτως σήμερον Συνεδρίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων.