Γ. Πάππου: «Υποκριτικό να αυξάνεται το εισόδημα, χωρίς αύξηση της αγοραστικής δύναμης»

Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας για αύξηση του κατώτατου μισθού ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Γιάννης Πάππου δήλωσε:

«Είναι υποκριτικό να αυξάνουμε το εισόδημα κάποιας μερίδας εργαζομένων, χωρίς αυτό πράγματι να μεταφράζεται σε αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης.

Το μόνο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης απόφασης θα είναι επιπλέον έσοδα σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές χωρίς ουσιαστική βελτίωση της αγοραστικής ικανότητας των εργαζομένων».