Σχολή προπονητών UEFA C το Μάρτιο στη Ρόδο

Έπειτα από ενέργειες του Πρόεδρου της ΕΠΣΔ και μέλους της Ε.Ε. της ΕΠΟ, Παναγιώτη Διακοφώτη, για ακόμη μία χρονιά και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακοινώνεται η λειτουργία νέας Σχολής Προπονητών UEFA C’ στη Ρόδο στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου για το χρονικό διάστημα 4 ως 17 Μαρτίου 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣΔ
2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
6.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
7.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
8.Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

Οι ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα