Νέο διοικητικό συμβούλιο  στη Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου

Σας γνωστοποιούμε ότι  την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στη Φιλοτελική Ένωση Δωδεκανήσου και την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 τα μέλη που εκλέχθηκαν συνήλθαν σε Σώμα.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ διαμορφώθηκε ως εξής:
Καρανικόλας Νικόλαος: Πρόεδρος
Καβουκλής Γεώργιος: Γραμματέας
Αναμουρλής Χαράλαμπος: Ταμίας
Πετρίδης Αντώνιος: Αντιπρόεδρος
Δημητρούλης Μιχαήλ: Κοσμήτορας
Περίν Γεώργιος: Μέλος
Παραής Ιωάννης: Μέλος.        

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν ο κ. Δικαστόπουλος Γεώργιος και ο κ. Σταματιάδης Πολυχρόνης.