Η διαχρονική αξία των επιχειρήσεων της Ρόδου...

Δωρεάν και χωρίς καμία χρέωση αποστέλλονται όποτε παραστεί άμεση ανάγκη, τα υλικά που χρειάζονται τα επαρχεία της περιοχής μας, (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αναλώσιμα κλπ) από τα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο σε όλα σχεδόν τα νησιά του νομού μας.

Όπως επισήμαναν χθες τα στελέχη της διεύθυνσης Πληροφορικής Δωδεκανήσου, ευχαριστούν και δημόσια την εταιρία  Dodekanisos Sea Ways του κου Γιώργου Σπανού,  διότι συνεχίζεται η δωρεάν μεταφορά Η/Υ και άλλων υλικών προς τα Επαρχεία όποτε παραστεί ανάγκη άμεσα, γλιτώνοντας έτσι την υπηρεσία και τους υπαλλήλους από εργατοώρες, γραφειοκρατία και χρόνο αναμονής  μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Μιχ.Μ.