Χάθηκαν τα εντάλματα πληρωμής στο Δήμο της Χάλκης!

Σε μπελάδες «μπαίνει» η πρώην δήμαρχος Χάλκης κ. Ελένη Παναγή η οποία κινδυνεύει να της καταλογιστούν περισσότερα από 170.000 ευρώ, για χρηματικά εντάλματα προηγούμενων ετών τα οποία έχουν «εξαφανιστεί» από το δήμο!

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έχει ήδη απασχολήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο και έχει αποφανθεί πως «υπόλογος του Δήμου Χάλκης είναι η πρώην δήμαρχος κα. Ελένη Παναγή η οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη της για την απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τους της χρονικής περιόδου, 2000-2008». 

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν το 2009 οπότε και με εντολή του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητήθηκε από την αρμόδια τοπική υπηρεσία η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού δειγματοληπτικού ελέγχου της διαχείρισης του Δήμου Χάλκης για τα οικονομικά έτη 2000-2008.

Τότε ο Δήμος Χάλκης με έγγραφο του τότε Δημάρχου του ενημέρωσε τον Επίτροπο ότι, από το δείγμα που ζητήθηκε δεν βρέθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα για τα οικονομικά έτη 2000 και 2001, ενώ δεν βρέθηκε επίσης μεγάλος αριθμός χρηματικών ενταλμάτων για τα οικονομικά έτη 2002 – 2008.

Μετά από αυτό ο επίτροπος στο νομό μας, ζήτησε με έγγραφό του από τον Δήμο του νησιού να προκαλέσει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από Οικονομικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες απώλειας των χρηματικών ενταλμάτων και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Πράγματι με εντολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης ανατέθηκε η διενέργεια ΕΔΕ σε Οικονομικό Επιθεωρητή από την Κρήτη ο οποίος και συνέταξε το σχετικό πόρισμα.

Σύμφωνα με αυτό, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Χάλκης κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν διέθετε ταμειακή υπηρεσία για αυτό και για την πληρωμή κάθε δαπάνης του, διαβιβάζονταν τα χρηματικά εντάλματα στο Γραφείο Ο.Τ.Α. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

Μετά την εξόφλησή τους, τα χρηματικά εντάλματα φυλάσσονταν στο γραφείο αυτό, κτίριο της εφορίας Ρόδου και στο τέλος κάθε οικονομικού έτους αρμόδιος υπάλληλος ή αιρετός του Δήμου Χάλκης, με δική του ευθύνη, τα μετέφερε στον οικείο Δήμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Οικονομικός Επιθεωρητής ζήτησε από το ίδιο αυτό γραφείο να τον ενημερώσει για τα εξοφληθέντα κατά την επίμαχη χρονική περίοδο χρηματικά εντάλματα του Δήμου Χάλκης. Η απάντηση που έλαβε  αφορούσε καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων για έτη 2001- 2008, ενώ επισημάνθηκε πως δεν υπήρχε δυνατότητα εκτύπωσης από το σύστημα της κατάστασης αυτής για το έτος 2000.

Στη συνέχεια ο Οικονομικός Επιθεωρητής προχώρησε σε αντιπαραβολή του καταλόγου των χρηματικών ενταλμάτων που ζητήθηκαν από τον επίτροπο Δωδεκανήσου και δεν βρέθηκαν με τις καταστάσεις των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων που παραδόθηκαν από το Γραφείο Ο.Τ.Α. στην εφορία Ρόδου, ενώ διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα μη ανευρεθέντα που ανήκουν όλα στην κατηγορία «Λοιπά» και έχουν εκδοθεί προς το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, φαίνεται να μην έχουν πληρωθεί.

«Χάθηκαν» στην μετακόμιση
Μετά τις εξελίξεις αυτές ο Οικονομικός Επιθεωρητής ζήτησε εγγράφως από τον Δήμαρχο Χάλκης κ. Μιχάλη Πατρό, καθώς εκείνος ήταν δήμαρχος στο νησί την χρονική περίοδο της διενέργειας ΕΔΕ για το θέμα αυτό, αλλά και από τη δήμαρχο κα. Παναγή που υπηρετούσε το επίμαχο χρονικό διάστημα, να δώσουν εξηγήσεις αναφορικά με την «εξαφάνιση» των χρηματικών ενταλμάτων.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο κ. Πατρός σε υπόμνημά του ανέφερε ότι ανέλαβε Δήμαρχος την 1-1-2011 και άμεσα μόλις ενημερώθηκε για την απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων έψαξε ο ίδιος προσωπικά το αρχείο κατ’ επανάληψη αλλά βρέθηκαν μόνο λίγα χρηματικά εντάλματα του έτους 2001, ότι η φύλαξη τους γινόταν όπως τον ενημέρωσαν στο υπόγειο του Δήμου Χάλκης και ότι δεν γνωρίζει ποια υπηρεσία είχε την ευθύνη για τη φύλαξη πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει και την αιτία της απώλειας των ενταλμάτων αυτών.

Από την πλευρά της η πρώην δήμαρχος Χάλκης κα. Παναγή στο δικό της υπόμνημα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι για όλες τις πληρωμές οποιουδήποτε ποσού τηρούνταν αυστηρά όλες οι νόμιμες διαδικασίες που περιλάμβαναν την έγκρισή τους από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του δήμου και την αρμόδια υπηρεσία της (τότε) Περιφέρειας Δωδεκανήσου. Η πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε και στους λιγοστούς υπαλλήλους του δήμου, τονίζοντας ότι επί θητείας προσελήφθησαν τον Απρίλιο του 2010 δύο άτομα μέσω ΑΣΕΠ, ο ένας εκ των οποίων τοποθετήθηκε στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία.

Ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της θητείας της, την ευθύνη των οικονομικών την είχε υπάλληλος ο οποίος απεβίωσε τον Απρίλιο του 2009 με «βοηθό» έναν συνταξιούχο.

Και οι δύο αυτοί υπάλληλοι ήταν άριστοι – σύμφωνα με την πρώην δήμαρχο- και εκτελούσαν τα καθήκοντα τους με φιλότιμο και υπευθυνότητα. Καθώς λοιπόν ο δήμος δεν είχε ταμειακή υπηρεσία όταν τα εντάλματα επέστρεφαν στο δήμο ταξινομούνταν από τους υπαλλήλους σε φακέλους με κύρια ευθύνη του υπαλλήλου που απεβίωσε.

Όπως επίσης ανέφερε η κα. Παναγή στο ίδιο υπόμνημα, το κτίριο που στεγαζόταν ο Δήμος Χάλκης ήταν παλιό γι’ αυτό και το 2006-2009 πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης εξαιτίας όμως των οποίων, το κτίριο εκκενώθηκε και το Δημαρχείο μετεστεγάστηκε σε παρακείμενο κτήριο.

Έτσι όλα τα έγγραφα και το αρχείο τοποθετήθηκαν σε χαρτοκιβώτια και στοιβάχτηκαν σε αποθηκευτικό χώρο του νέου κτιρίου με ευθύνη του υπαλλήλου που απεβίωσε. Όταν ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση, το αρχείο επέστρεψε στο παλαιό κτίριο και σε χώρο ειδικά προορισμένο για αυτό.

Όμως σύμφωνα με την πρώην δήμαρχο, η μετακόμιση συνέπεσε με το θάνατο του υπαλλήλου, ο οποίος ήταν και ο μόνος που εγνώριζε σε ποια χαρτοκιβώτια είχαν τοποθετηθεί οι οικονομικοί φάκελοι με αποτέλεσμα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν από όλους να μην καταστεί δυνατή η επαρχειοθέτηση όλων των φακέλων.

Έτσι σύμφωνα με την πρώην δήμαρχο, η απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων, η οποία δεν είναι και βέβαιη αφού ενδέχεται αυτά να υπάρχουν σε φακέλους αταξινόμητα γι’ αυτό και δεν δύναται να εντοπιστούν, οφείλεται στην κακή συγκυρία της μετακόμισης του αρχείου κατά το χρόνο θανάτου του υπευθύνου υπαλλήλου. Αυτή δε έγινε αντιληπτή μετά τη λήξη της θητείας της κας. Παναγή την άνοιξη του 2013 από συζητήσεις στο δήμο, αφού αν και είχε αναθέσει σε συγκεκριμένο υπάλληλο να βρει τα εντάλματα, μέχρι τη λήξη της θητείας της δεν είχε ενημερωθεί για την απώλειά τους.

Το συμπέρασμα και τα ποσά
Εξετάζοντας όλα τα δεδομένα το Β΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι «ως υπόλογος για την απώλεια των χρηματικών ενταλμάτων και των δικαιολογητικών τους της χρονικής περιόδου 2000-2008» είναι η πρώην δήμαρχος κα. Ελένη Παναγή καθώς όπως αναφέρει μεταξύ άλλων «δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη της» καθώς «δεν απέδειξε ότι επέδειξε τουλάχιστον την εν τοις ιδιοίς επιμέλεια, την επιμέλεια δηλαδή που επιδεικνύει κατά τη διαχείριση των προσωπικών της υποθέσεων για τη διασφάλιση της ασφαλούς φύλαξής τους.

Στο ίδιο πόρισμα τονίζεται ότι ο χρόνος και ο λόγος απώλειας των ενταλμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν από την πρώην δήμαρχο, ωστόσο «σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι η απώλεια συντελέστηκε κατά τη μεταφορά του αρχείου στο ανακαινισμένο κτίριο του Δημαρχείου, που συνέπεσε χρονικά με το θάνατο του αρμόδιου υπαλλήλου, η Δήμαρχος που προΐσταντο κατά τον κρίσιμο χρόνο, όφειλε ενόψει του θανάτου του υπεύθυνου υπαλλήλου και της έλλειψης γενικά προσωπικού, να μεριμνήσει προσωπικά και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς και αρχειοθέτησης των εν λόγω στοιχείων στο νέο κτίριο, γεγονός που δεν έπραξε.

Ως εκ τούτου η απώλεια των διαχειριστικών στοιχείων πρέπει να αποδοθεί σε σφάλματα και παραλείψεις της».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ποσά τα οποία κινδυνεύει να της καταλογιστούν η πρώην δήμαρχος είναι τα εξής:
34.213 ευρώ για το έτος 2001, 13.187 ευρώ για το 2002, 2.738 ευρώ για το 2005, 57.630 ευρώ για το 2006, 35.853 ευρώ για το 2007 και 30.000 ευρώ για το 2008.