Πώς καταντήσαμε λοχία...

Γράφει ο Ηλίας Κ. Κυπραίος
  

Οι τραγικές καταστάσεις τις οποίες βιώνει τα τελευταία χρόνια η Χώρα μας, επιβάλλουν, την αναδρομή στην πρόσφατη πολιτική ιστορία μας, προκειμένου ο Λαός να επαναφέρει στη μνήμη του την πραγματικότητα, την οποία προφανώς έχει λησμονήσει, εξαιτίας της σύγχυσης από τα διάφορα προστάγματα και υπαγορεύσεις που του επιβάλλονται, καθ’ υπέρβαση των ορίων της αντοχής του, υπό μορφή αδυσώπητων μνημονίων, με αποτέλεσμα να αποδυθεί σε έναν μάταιο αγώνα, για να διατηρήσει έστω και μέρος εκείνων που με πολυετείς αγώνες και προσπάθειες είχε κατορθώσει να εξασφαλίσει.         

Την αφορμή για το παρόν σημείωμα, έδωσε μια φωτογραφία την οποία είδα αναρτημένη σε αίθουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.        

Έμεινα προσηλωμένος σ’ αυτήν και την κοίταζα σκεπτικός, πράγμα που προκάλεσε την απορία της συνοδού μου. Αυτή η φωτογραφία ήτο από την υπογραφή στο Ζάππειο Μέγαρο της επίσημης εισόδου της Ελλάδας ως 10ου μέλους στην τότε ΕΟΚ, στις 28.5.1979.

Εικονίζονται οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί των εξωτερικών και των εννέα κρατών μελών, με τιμώμενη τη Χώρα μας, με καταφανή τη χαρά και την υπερηφάνεια στα πρόσωπά τους, διότι εντάσσεται η Ελλάδα στο κλαμπ των προνομιούχων ευρωπαϊκών κρατών και όπως προσφυώς έχει διατυπωθεί «είναι ευκολότερο να εννοήσει κανείς την Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη, όχι όμως την Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα»        

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην τότε ΕΟΚ με πλήρη ισοτιμία, ισχυρή οικονομία και σκληρό νόμισμα και αρκεί να αναφέρουμε ότι το ελληνικό χαρτονόμισμα των ήτο περιζήτητο στην Ευρώπη και εις ένδειξη τιμής και εκτίμησης προς την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγράφει στα ελληνικά τη λέξη ΕΥΡΩ σε όλα τα χαρτονομίσματα.

Και όμως η όλη αυτή ειδυλλιακή εικόνα κατέληξε για την Ελλάδα σε τραγωδία, με εχθρούς τους άλλοτε θαυμαστές της, οι οποίοι αρνούνται τώρα να αποδεχθούν την ισότητα μεταξύ των συμβαλλομένων.  Στοιχειώδη κοινωνικά δικαιώματα τα οποία ανήκουν στη δικαιοδοσία και εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλονται στην Ελλάδα να τα επιλύσει  μόνη της.       

 Το πρόσταγμα της επιβολής του ΕΦΚΑ στην Ελλάδα, προκειμένου να εξομοιώσει και να προσαρμόσει τις κοινωνικές της ασφαλίσεις με την ενιαία νομοθεσία που ισχύει στις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προφανώς ανεφάρμοστο, χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, με αποτέλεσμα τραγελαφικές καταστάσεις.      

Με δεδομένη την αντικειμενική αδυναμία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στην εφαρμογή του ΕΦΚΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει η ίδια και εξ ιδίων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ολόκληρη τη σχετική δαπάνη, χωρίς την υπεροψία του ισχυρότερου.  Είναι μία από τις επιβεβλημένες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προέλθει, για την αποκατάσταση της κοινωνικής και διοικητικής ομαλότητας και την άμβλυνση της δικαιολογημένης πικρίας του του Ελληνικού Λαού.