Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΔ

Για την επόμενη Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου όρισε την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων της η ΕΠΣΔ, στην οποία θα ψηφισθεί ο Οινονομικός απολογισμός του 2018, ενώ θα γίνει ανάγνωση και έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019.

Η Συνέλευση θα γίνει στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου Πλάζα κι αν δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί μια ώρα αργότερα (20.00).

Η ανακοίνωση της ΕΠΣΔ:
«Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της ΕΠΣΔ και την υπ. Αριθμ.11/24.01.2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ,

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της ΕΠΣΔ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Best Western Plaza, στη Ρόδο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση καταλόγου  και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων για την διαπίστωση  απαρτίας.

2. Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό Άρθρο 23 παρ. β’ όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔ Άρθρο 21 παρ. 3.

3. Την έγκριση των διοικητικών πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής για το έτος 2018.

4. Ανάγνωση και έγκριση Οικονομικού απολογισμού- έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό έτος 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

5. Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

6. Εγγραφή νέων Σωματείων στη δύναμη της ΕΠΣΔ.

7. Διάφορα θέματα

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Παρασκευή 22/02/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα 20.00 (Άρθρο 24 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)

Κάθε Σωματείο εκπροσωπείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση από ένα Τακτικό και ένα αναπληρωματικό αντιπρόσωπο (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)

Οι αντιπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου (Άρθρο 22 παρ. 2 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα Σωματείο (Άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).   

Κάθε Σωματείο διαθέτει μία ψήφο (Άρθρο 22 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΣΔ).
Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων για την νομιμοποίηση τους πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ένωσης έως την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00 (Άρθρο 22 παρ. 4 του καταστατικού της ΕΠΣΔ)

Δικαίωμα εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΔ, έχουν όλα τα σωματεία της Δύναμης μας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν:
• Τα Σωματεία τα οποία συμμετείχαν στα πρωταθλήματα περιόδου  2017-2018 & 2018-2019 και συμμετείχαν από 01.01.2018 έως 31.12.2018 σε  επίσημους   αγώνες    με   είκοσι  (20)  τουλάχιστον   ποδοσφαιριστές.

• Τα Σωματεία που έχουν νόμιμα εκλεγμένες Διοικήσεις. Σωματείο- Μέλος που έχει διοίκηση διορισμένη από ένα τακτικό Δικαστήριο, έστω και για μια προσωρινή περίοδο δεν μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.Για   την Ε.Ε.,

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»