Το δ.σ. του Αναγνωστηρίου Καλύμνου “Αι Μούσαι”

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου Καλύμνου “ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ”, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 20ής Ιανουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 ως εξής:

Γιαμαίος Παναγιώτης, πρόεδρος
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος, αντιπρόεδρος
Παπουτσή Χριστίνα, γραμματέας
Πιζάνιας Παναγιώτης, ταμίας
Θεοφιλίδης Ιωάννης, μέλος
Κουτελλάς Μιχαήλ, μέλος
Κυράννης Μιχαήλ, μέλος
Μαύρου Καλλιόπη, μέλος
Σταυρόπουλος Ιωάννης, μέλος
Χαραμή Ειρήνη, μέλος
Χατζηδάκη Σοφία, μέλος