Λεξιστορείν: Το σενάριο!

Η λέξη σενάριο δηλώνει το κείμενο που αναφέρεται στην υπόθεση και την πλοκή ενός θεατρικού ή κινηματογραφικού έργου.

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο η λέξη ετυμολογείται από την  λέξη σκηνή, η οποία πέρασε στη  λατινική ως  scaena, εξελίχθηκε σε scaenarium  για να  καταλήξει στον  τύπο scenario της ιταλικής γλώσσας μέσω της οποίας  καθιερώθηκε και στην ελληνική.