Διάσπαρτες «κρεμασμένες» διαφημίσεις στην πόλη της Ρόδου

Διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της πόλης μας είδαμε τις τελευταίες μέρες "κρεμασμένες" διαφημίσεις- μπάνερ έκθεσης τουριστικών ειδών που λαμβάνουν  χώρα στην πόλη μας αυτές τις μέρες.

Είμαστε βέβαιοι πως την καθ’ όλα παράνομη αυτή ενέργεια την έχουν ήδη εντοπίσει οι αρμόδιοι φορείς και έχουν ήδη επιβάλει το αντίστοιχο πρόστιμο!

Και είμαστε το ίδιο σίγουροι ότι θα τους έχουν ήδη αναγκάσει να καθαιρέσουν τα μπάνερ από όλα τα παράνομα σημεία στα οποία τοποθετήθηκαν όπως π.χ. στον εν λόγω μύλο, Παπαλουκά με Ερυθρού Σταυρού γωνία!

Λ. Τ.