Να μειωθούν οι ημέρες των εκπτώσεων ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου

Να μειωθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκούν οι εκπτώσεις ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος της Ρόδου, καθώς διαπιστώνει ότι ο θεσμός έτσι όπως έχει εξελιχθεί δε στηρίζει την αγορά και δε βοηθά τους καταναλωτές.

Μάλιστα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου (ΕΣΡ) Νίκος Μπόνης που ρωτήθηκε από τη «Ροδιακή» για την εφαρμογή των χειμερινών εκπτώσεων, τόνισε ότι η εικόνα που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και φέτος, και δεν είναι άλλη από τη μειωμένη κίνηση και τους συρρικνωμένους τζίρους των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκπτώσεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς που ίσχυε και στο παρελθόν και δε διαρκούσαν πάνω από δύο εβδομάδες. Ο κ. Μπόνης εκτιμά ότι πρέπει να διαρκούν δύο εβδομάδες και μάλιστα να πραγματοποιούνται μέσα στο Φεβρουάριο, εκφράζοντας την αντίθεσή του για το ότι ξεκινούν αμέσως μετά τις γιορτές.

Βέβαια το ζητούμενο είναι ότι οι καταναλωτές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψουν στις εκπτώσεις γι’ αυτό και όσο και αν αυτές διαρκέσουν, δε θα αλλάξει κάτι. Ο κ. Μπόνης τονίζει ότι οι εκπτώσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους και να είναι εκπτώσεις ουσίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, οι οποίες και αυτές δε φαίνεται να λειτουργούν καθώς το χρονικό διάστημα που διενεργούνται πωλούνται εποχιακά είδη στα οποία ο εμπορικός κόσμος φυσικά δεν μπορεί να κάνει έκπτωση αφού είναι η αρχή κάθε σεζόν.

Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος του ΕΣΡ πιστεύει ότι οι εκπτώσεις πρέπει να γίνονται μόνο δύο φορές το χρόνο και να διαρκούν 15 μέρες.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ισχύουν τα εξής: Εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τις εμπορικές επιχειρήσεις, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.  

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.  Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση.