Νέο διοικητικό συμβούλιο στον πολιτιστικό Κρητηνίας

Μετά τη γενική συνέλευση και τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 2 Φεβρουαρίου 2019, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., συνήλθε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλόγου Κρητηνίας «Η Κάστελλος» που απαρτίζεται ως εξής:

Πρόεδρος:  Παπάκη Χριστίνα
Αντιπρόεδρος: Μαριεττάκης Τάκης
Γραμματέας: Κορρέ Άννα
Ταμίας: Ζιγροτάκη Ειρήνη
Μέλη: Διακουράκης Κυριάκος, Καραγιάννη Μαρία, Πεζουβάνη Μαρία
Αναπληρωματικά μέλη: Μπάκη Γεωργία, Μακράκη Θεοδοσία.