Οι κάτοικοι Παραδεισίου ζητούν την ίδρυση Σταθμού Χωροφυλακής

ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Κάτοικοι της Κοινότητος Παραδεισίου δι’ επιστολής των ζητούν όπως μελετηθή παρά του νέου Ανωτέρου Διοικητού το θέμα της ιδρύσεως Σταθμού Χωροφυλακής εις το Παραδείσι. Η κοινότης Παραδεισίου είναι μία των μεγαλυτέρων της Ρόδου, εξελίσσεται αλματωδώς και νομίζομεν ότι δικαιούται ικανοποιήσεως του αιτήματός της. 


ΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ. ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΝΗΛΘΟΝ ΕΙΣ 468.830 ΔΡΧ.
Συμφώνως προς στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου κατά το διαρρεύσαν 1958, “εισεπράχθησαν εις Ρόδον υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου διά τους ναυτικούς 468.830 δραχμαί. Επίσης διά φορικά και τέλη αγκυροβολίας εισεπράχθησαν 67.666 δραχμαί και διά ετήσια τέλη αγκυροβολίας εισπράχθησαν 39.497 δραχμαί.

Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ  ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΕΥΧΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ 
Ο Εθνάρχης Κύπρου Μακάριος δι’ επιστολής του προς τον πρόεδρον του Νέου Εργατικού Κέντρου κ. Βασ. Καραγιάννην, ευχαριστεί θερμώς διά τας ευχάς επί τη ονομαστική του εορτή, και επικαλείται επί πάντα και μέλη του Νέου Ε.Κ. πλουσίας παρά Θεού ευλογίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Προχθές Κυριακήν εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ιωάννου Ρόδου ετελέσθησαν οι Γάμοι του Ηλία Πίσκοπο μετά της Φωτεινής Καραβόλια. Παράνυμφοι παρέστησαν η κ. Παπαθεοδώρου, Διευθύντρια Οικονομικής Σχολής και ο κ. Σάββας Παυλίδης.

ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Προχθές την πρωίαν, παρουσία του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, του Δημάρχου κ. Πετρίδη, του Ανωτέρου Διοικητού κ. Βουτυράκη και άλλων επισήμων, ετελέσθησαν εις την κοινότητα Παραδεισίου τα εγκαίνια του νέου υδραγωγείου αυτής, διά του οποίου επετέχθη η ύδρευσις όλων των οικιών και η άρδευσις 700 περίπου στρεμμάτων καλλιεργουμένου εδάφους. Εις την τελετήν των εγκαινίων παρέστησαν και όλοι οι κάτοικοι της κοινότητος, μετά ταύτα δε, η Κοινότης Παραδεισίου, εδεξιώθη τους παραστάντας επισήμους.

500 ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Μεθαύριον Πέμπτην αναμένεται να καταπλεύση  εις Ρόδον το βρεττανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Μπριττάνικ”, με 500 Αμερικανούς βαθύπλουτους τουρίστας, οι οποίοι  θα επισκεφθούν τα διάφορα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Το “Μπριττάνικ” θα αποπλεύση αυθημερόν.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΗΦΘΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
Χθες ανεχώρησεν εις Κάλυμνον ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης, προκειμένου να προετοιμάση την έναρξιν λειτουργίας της Σχολής Δυτών.
Παραλλήλως ο κ. Λιμενάρχης θα επιληφθή διαφόρων θεμάτων λιμενικής φύσεως της Καλύμνου, επιστρέφων δε θα εξετάση και λιμενικά ζητήματα της Κω. Ο κ. Λιμενάρχης θα επιστρέψη την προσεχή Κυριακήν.

ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΣ
Kατ’ ανακοίνωσιν της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου, οι αποκατασταθέντες εις το τέως Κρατικόν Αγρόκτημα Κολυμπίων έχουν επιδοθή μετά ζήλου εις την αξιοποίησιν των κτημάτων των. Ούτοι επιδίδονται μετ’ ενδιαφέροντος εις την διενέργειαν κλαδευμάτων και εις την καταπολέμησιν των ασθενειών, παρακολουθούν δε μετά προσοχής τας παρεχομένας εις αυτούς οδηγίας τας τα βερυκοκκέας.