Αντικαθίσταται ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μασσάρων

Με μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Κοινότητα Μασσάρων, γνωστοποιεί την προσωρινή απουσία από τα καθήκοντά του, του προέδρου κ. Σπύρου Καλούδη.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:
«Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μασσάρων κ. Σπύρος Καλούδης, αντικαθίσταται για λόγους υγείας για δύο μήνες από τον αντιπρόεδρο κ. Ελευθέριο Σκούμπρο».