Υπάρχουν λεφτά για τη Μεσαιωνική Πόλη;

Συσκέψεις και παρασυσκέψεις γίνονται για την προγραμματική σύμβαση που θα αφορά τη Μεσαιωνική Πόλη, αλλά μέχρι τώρα, κανένας δεν μας έχει πει ποιοι θα βάλουν τα λεφτά και πόσα είναι.

Διότι υποψιαζόμαστε ότι ...λεφτά δεν υπάρχουν!