Λεξιστορείν: Ο αδελφός!

Με τη λέξη αδελφός αναφερόμαστε  στο πρόσωπο με το οποίο κάποιος έχει κοινούς και τους δύο ή μόνο τον ένα γονέα, σ’ αυτόν που ανήκει στο ίδιο έθνος με κάποιον ή σ’ όποιον θεωρούμε πολύ στενό μας  φίλο.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το α (αθροιστικό) και β’ συνθετικό τη λέξη δελφύς = η μήτρα. Άρα αδέλφια =αυτά που έχουν βγει από την ίδια μήτρα.