Δημήτρης Γάκης: «Αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Δωδεκανήσου»

Για τη «νησιωτική» πολιτιστική συνιστώσα αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης στην τοποθέτησή του στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Δωδεκανήσου στην ομιλία του στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις», τόνισε τα εξής:

«Το νομοσχέδιο αναφέρεται μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που διορθώνουν χρόνιες δυσλειτουργίες και παθογένειες στη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Εκσυγχρονίζει πλαίσια λειτουργίας Οργανισμών και διασφαλίζεται η κατάλληλη διοίκηση και η διαφάνεια στη λειτουργία τους, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον πυρήνα της πολιτισμικής μας πολιτικής, για τον εργαζόμενο του Πολιτισμού, τον καθημερινό άνθρωπο, το πολιτιστικό μας απόθεμα. Κάθε διάταξη έχει και το δικό της περιεχόμενο, όμως συνολικά κινούνται όλες στον ίδιο στόχο, στην εφαρμογή μιας πολιτισμικής πολιτικής που στοχεύει στην ουσιαστική κοινωνική - πολιτιστική - ανάπτυξη των Περιφερειών μας.

Σε αυτή την περιφερειακή συνιστώσα θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα.

Στα τρία ειδικά μέτρα που έχουν να κάνουν με τη «νησιωτικότητα».

Με την πρώτη διάταξη δίνεται μια λύση στο έργο των υπηρεσιών που έχουν χωρική αρμοδιότητα τα νησιά, αυξάνοντας το όριο μετακινήσεων σε αρχαιολόγους που δουλεύουν στα νησιά, ταυτόχρονα και την αποζημίωση για τις μετακινήσεις.

Το δεύτερο σημείο είναι η θεσμοθέτηση ειδικού επιδόματος για το προσωπικό που διαμένει μόνιμα στη Δήλο. Με το κίνητρο αυτό, αλλά και με μια συνολική στρατηγική στη νησιωτική χώρα, πιστεύω ότι λειτουργούμε ενισχυτικά στη στελέχωση τόσο της Δήλου, επιλύνοντας σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα διαχείρισης του αρχαιολογικού αυτού χώρου, όσο και στη βελτίωση της εικόνας της χώρας διεθνώς.

Τέλος, σημαντική ρύθμιση είναι η διάταξη για την αναβάθμιση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για το Σχολείο Καλών Τεχνών της Τήνου.

Κύριοι συνάδελφοι, πέραν από τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, είναι απόλυτα σαφές ότι δίνεται σημασία στην προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη νησιωτική Ελλάδα και θέλω με την ευκαιρία αυτή, να υπενθυμίσω στον κ. Υφυπουργό, μια αντίστοιχη πρόταση μου ως προς τον «χαρακτήρα» ενός νησιωτικού πολιτισμικού πόρου και τη διασύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό: Τη χρονική επέκταση λειτουργίας των αρχαιολογικών - λαογραφικών Μουσείων των μικρών νησιών, όπως για παράδειγμα στην Κάλυμνο, που θα έχει θετική συνέργεια με τουριστικές δραστηριότητες στη χειμερινή περίοδο.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω, ότι μετά την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου, θα μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε τα πρακτικά αποτελέσματα των ρυθμίσεων για τους εργαζόμενους στον πολιτισμό με δράσεις - πρωτοβουλίες που να ενισχύσουν το διάλογο για την πολιτιστική συνεργασία και ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος των νησιωτικών κοινωνιών.

Στην προσπάθεια αυτή να είστε σίγουρος κύριε Υφυπουργέ ότι θα βρείτε συμπαραστάτες εκτός από τους ίδιους τους εργαζόμενους στις τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οργανισμούς πολιτιστικής και τουριστικής προβολής και τις επιχειρήσεις γενικότερα, όλων των νησιών.

Δηλαδή, όλους όσοι πιστεύουμε στην αξία της αειφόρου ανάπτυξης με αιχμή του δόρατος την πολιτιστική μας κληρονομιά».