Πολύ κοντά σε λύση με τους μισθωτές της Νέας Αγοράς

Πολύ κοντά στην εξεύρεση κοινής συνισταμένης με τους μισθωτές της Νέας Αγοράς βρίσκεται η Δημοτική Αρχή, έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος, στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου καθώς με επιστολή που απέστειλε ο νομικός τους σύμβουλος φαίνεται ότι πλησιάζουν σε ικανό βαθμό την αρχική πρόταση που τους είχε καταθέσει η Δημοτική Αρχή, πάντα στο πλαίσιο της πολιτικής απόφασης για την ενιαία μίσθωση του εμβληματικού ακινήτου σε έναν ιδιώτη επενδυτή.

Στην έναρξη, λοιπόν, της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος  ενημέρωσε το Σώμα ότι ένα τέταρτο πριν ο εντεταλμένος σύμβουλος για τη δημοτική ακίνητη περιουσία, κ. Δήμος Μουτάφης, του παρέδωσε μία επιστολή του πληρεξούσιο δικηγόρου των μισθωτών της Νέας Αγοράς, κ. Αποστολά, που είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας.

Καταρχήν, ο κ. Χατζηδιάκος σχολίασε ότι η επιστολή αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και φαίνεται ότι με κάποιες αντιπροτάσεις δικές τους συμφωνούν να προχωρήσει ο Δήμος, εφόσον βρεθεί η μεταξύ τους κοινή συνισταμένη, στη διαδικασία έτσι όπως είχε εισαχθεί αρχικά στο δ.σ. Στη συνέχεια, διάβασε ένα μέρος της επιστολής αυτής το οποίο αναφέρει:

«Επειδή, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ αυτονόητη την εντιμότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τα θέματα, θα σας παρακαλέσω να εξετάσετε εκείνες τις συμβάσεις, εκτός της Νέας Αγοράς, οι οποίες ενώ η αρχική πλειοδοτική δημοπρασία ήταν για εξαετή διάρκεια και συνακόλουθα η προβλεπόμενη παράταση με το άρθρο 45 του 4257 θα έπρεπε να ήταν εξαετής, όσο δηλαδή ήταν η αρχική σύμβαση, παρά ταύτα δόθηκε τριετής. (Σ.Σ. είναι μία περίπτωση εκτός Νέας Αγοράς).

Κατά τα λοιπά, ζητάει το δ.σ. να πάρει τελικά τις αποφάσεις τους αν και κατά πόσον δημοπρατηθεί και παραχωρηθεί η Νέα Αγορά σε έναν επενδυτή αλλά και για τους όρους που  θα τεθούν και τους οποίους θα υποχρεούται να τηρήσει αυτός στον οποίο θα κατακυρωθεί η πλειοδοτική δημοπρασία.

«Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής-συνεχίζει η επιστολή-και με κανόνα την τήρηση της νομιμότητας, θα μπορούσε να εξευρεθεί μία καλόπιστη καθαρή και λογική λύση μεταξύ των εντολέων μου και του Δήμου της Ρόδου, η οποία θα εξασφάλιζε και θα εξυπηρετούσε τα εκατέρωθεν δικαιώματα και συμφέροντα.

Θα υπηρετήσουμε καλόπιστα τα συμφέροντα όλων αν εξασφαλίσουμε μία καθαρότητα σε όσα συμφωνηθούν. Αυτά που θα συμφωνηθούν, θα αποτελέσουν και τους όρους που θα επιβληθούν προς το νέο μισθωτή και θα αποτελέσουν στοιχεία της πλειοδοτικής δημοπρασίας, της ενιαίας.

Θα παρακαλούσα να συνεχιστεί η διαδικασία εξεύρεσης λύσης στο δ.σ., να καθορίσει το αποτέλεσμα αυτής της δημοπρασίας, ως όρος της οποίας θα παραιτηθούν οι εντολείς μου από τα προβαλλόμενα δικαιώματα μόνο αν εξασφαλιστεί η υπομίσθωση για μία εξαετία τουλάχιστον από τότε που θα αρχίσουν οι επισκευαστικές εργασίες στη Νέα Αγορά.

Αν τηρηθούν κάποιοι όροι κατά την εκτέλεση των εργασιών που δεν καθιστούν παντελώς αδύνατη τη χρήση των καταστημάτων, αν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι λογικό, αν εξασφαλιστεί καθαρό προτιμησιακό δικαίωμα υπομισθώσεως σε όλους αυτούς, με συγκεκριμένους όρους, με μη αποκλειόμενο, αν συμφωνεί και ο εκμισθωτής, δικαίωμα περαιτέρω παρατάσεως».

Όπως είπε, λοιπόν, ο κ. Χατζηδιάκος, η επιστολή αυτή θεωρούν ότι επιβεβαιώνει τη μεθοδικότητα της πρότασης που τους είχαν καταθέσει, βλέπει ότι υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεννόησης και έτσι θεωρεί ότι θα γίνει. Και είπε: «Γιατί, φαίνεται ότι κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι, κάποιοι, τους πουλούσαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες, κάποιοι τους κορόιδεψαν. Πίστεψαν, λοιπόν, και στην εντιμότητά μας και στην ορθότητα της πρότασής μας».

Είπε, τέλος, ότι τις παραπάνω προτάσεις θα τις συζητήσει με τους επικεφαλής των παρατάξεων και θα φέρουν μία τεκμηριωμένη εισήγηση στο δ.σ. «γιατί πάνω απ’ όλα προέχει το συμφέρον της Ρόδου, των κατοίκων της, η ανάπτυξη αυτής της περιοχής».