Λεξιστορείν: Ο δήμιος!

Η λέξη δήμιος  αναφέρεται κυριολεκτικά  στο πρόσωπο που εκτελούσε δημοσίως  τη θανατική ποινή, αλλά και μεταφορικά σ’ αυτόν που προκαλεί σοβαρά προβλήματα με τη συμπεριφορά του (π.χ με κατέστρεψες, είσαι ο δήμιος μου).

Η λέξη προερχόμενη  από τη λέξη δήμος=λαός αρχικά ήταν επίθετο και σήμαινε «ο δημόσιος, ο αναφερόμενος στο λαό», για να εξελιχθεί σημασιολογικά και να δηλώνει τον δημόσιο υπάλληλο που ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση της θανατικής ποινής.