Με το χρυσό μετάλλιο της Ρόδου τιμήθηκε ο Στρατάρχης Τίτο

O ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗ ΔΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΩ

Ως πληροφορούμεθα, ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εξεδήλωσε ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την πορείαν του θέματος ανεγέρσεως του Τουριστικού Ξενοδοχείου Κω. Ο κ. Πρωθυπουργός ετόνισεν ότι αναμφισβήτως  δι’ αυτού θα εξυπηρετηθή ο Τουρισμός της νήσου.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΙΤΑΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΞΕΔΡΑΜΟΝ ΕΙΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟ
Αφίκοντο χθες εις Ρόδον δι’ αεροπλάνου της Ολυμπιακής Αεροπορίας 13 Ιταλοί δημοσιογράφοι προσκεκλημένοι της εταιρείας. Ούτοι παρά το γεγονός ότι αφίκνειτο ο Πρόεδρος Τίτο επροτίμησαν να μεταβούν δι’ εκδρομικού λεωφορείου εις Φιλερήμο και άλλα αξιοθέατα.

ΠΟΙΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Επ’ ευκαιρία της αφίξεως του Τίτο, αφίχθησαν εις Ρόδον πολλοί δημοσιογράφοι. Μεταξύ αυτών είναι οι κ.κ. Τρουμπούνης (Αθηναϊκής), Καραπαναγιώτης (Bήματος), Καμβύσης-Μεταξάς-Κρίτας (Ακροπόλεως), Πλουμίδης (Ελευθέριος), Μάνος (Αυγής), Ρήγος (των Τάϊμς και Νιού Γιόρκ), Μουτιάνο (Τάϊμς Λονδίνου), Α. Κλοτ (Γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων), Γουΐλσον (Ράντιο Φρι Εουρόπα) και οι Γιουγκοσλάβοι: Στάϊντουχάρ (του Γιούγκ), Σμόλε (Μπόρμπας), Ζούγιοβιτς (Πολίτικ), Λόζο (Μέντιο Μπεογκράσκι).

ΕΠΕΔΟΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ ΤΙΤΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ


Χθες το εσπέρας, υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη, επεδόθη προς τον Πρόεδρο Τίτο δίπλωμα και μετάλλιον Χρυσούν της πόλεως. Εις το δίπλωμα ανεγράφοντο τα εξής:

“Ο Δήμος Ροδίων, ευγνώμων διά την Τιμητικήν επίσκεψιν της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Γιόσιπ Μπροζ Τίτο εις την ιστορικήν πόλιν του Ηλίου, εις αναγνώρισιν της πολυτίμου συμβολής του Λαού της Γιουγκοσλαβίας εις τον αγώνα κατά των εισβολέων όστις είχεν ως αποτέλεσμα και την απελευθέρωσιν της ιδιαιτέρας μας Πατρίδος Δωδεκανήσου.

Μνήμων των μεγάλων αγωνιωδών στιγμών της Ιστορίας, κατά τας οποίας αι καρδίαι των υποδούλων Δωδεκανησίων και λοιπών Ελλήνων έπαλλον με τον ίδιον παλμόν, με τον οποίον έπαλλεν η μεγάλη καρδιά του ηρωικού αρχηγού των Παρτιζάνων της Επαναστατημένης Γιουγκοσλαβίας.

Απονέμει αναμνηστικόν δίπλωμα μετά του Χρυσού Μεταλλίου της πόλεως εις την Α.Ε. τον Πρόεδρον της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Στρατάρχην Τίτο επ’ ευκαιρία της εις Ρόδον αφίξεως και συναντήσεώς του μετά του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΑΡΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΤΟ ΘΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ  ΕΠΙ 24ΩΡΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΡΕΣΕΝ Η ΡΟΔΟΣ

Το απόγευμα χθες ήρχισαν οι Ελληνογιουγκοσλαβικαί συνομιλίαι. Μετά τας συνομιλίας ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής ερωτηθείς υπό των δημοσιογράφων απήντησεν μειδιών ότι αι συνομιλίαι ήρχισαν με εγκαρδιότητα και κατανόησιν.

Το εσπέρας εξ άλλου εγνώσθη ότι ο Πρόεδρος Τίτο αποφάσισε να παρατείνει την εις Ρόδον παραμονήν του επί 24ωρον, διότι η νήσος του αρέσει υπερβολικά και ομοιάζει πολύ προς τας Δαλματικάς ακτάς. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος θα φθάσει εις Θεσσαλονίκην την Παρασκευήν.

Κατά το δοθέν απόψε επίσημον γεύμα απενεμήθη εις τον Πρόεδρον το χρυσούν μετάλλιον της πόλεως και εν συνεχεία, εχόρευσαν νεάνιδες με ενδυμασίας της Έμπωνας, τας οποίας ο πρόεδρος Τίτο εχειροκρότησεν ικανοποιημένος και εδέχθη να φωτογραφηθεί μετ’ αυτών.