Το δ.σ. του συλλόγου Διάδοσης Φυσικών Επιστημών

Στη Ρόδο, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19.00, συνήλθαν τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου Διάδοσης Φυσικών Επιστημών (Συ.Δι.Φ.Ε.), προκειμένου -σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του-να συγκροτηθούν σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτού, με μυστική ψηφοφορία.

Μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ως άνω μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ. του Συ.Δι.Φ.Ε. συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ταψής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Γραμματικός Γεώργιος
Γενική Γραμματέας: Μαστή Χριστίνα
Eιδικός Γραμματέας: Δαφνή Ελένη
Ταμίας: Ματζαβίνου Θεοχαρώ
Μέλος: Τενέντε Αγγελική-Παναγιώτα
Μέλος: Φλουρή Ελένη.