Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,  η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Παρουσίαση για την υλοποίηση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ: 

«Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», 
«Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές» και 
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» (Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος) 

Πρόγραμμα 
5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέλευση 
5.15 – 5.45 μ.μ.: Παρουσίαση για την υλοποίηση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ: 
• «Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
• «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 
• «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές» 
• «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ» 
-Αργυροπούλου Αλίκη, Παπαντώνη Χαρά, Χατζηκωνσταντής Γιώργος, Μπαντράς Κώστας, Στελέχη ΕΛΑΝΕΤ 
5.45 – 6.45 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις.