Δομή προστασίας για επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τη δημιουργία δομής προστασίας και επανένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε επίπεδο περιφέρειας, θα προτείνει ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας Θωμάς Σωτρίλλης στο περιφερειακό συμβούλιο που θα συνεδριάσει την Τρίτη το πρωί.

Η εισήγηση που κατέθεσε στο σώμα ο κ. Σωτρίλλης  αναφέρει τα εξής:
«Κύριοι Συνάδελφοι
Οι υπηρεσίες και οι δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσφέρουν ικανοποιητικές υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες ως τις ηλικίες των 18 ετών. Η προσφορά αυτή είναι αξιόλογη και ικανοποιητική στηριζόμενη από προσωπικό εξειδικευμένο ή μη με γνώμονα την αγάπη και φροντίδα αυτών. Στόχος όλων η λειτουργική αυτονομία των μελών της, ως εφόδιο στη μετέπειτα ζωή τους μετά την αποχώρηση από τη συγκεκριμένη δομή.

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι μέλλει γενέσθαι;
Η πρόταση της Περιφέρειας έρχεται να καλύψει το κενό με σχεδιασμό ιδιωτικής δομής η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία και ταυτόχρονα μαθησιακά εργαλεία ένταξης του πλέον ενήλικου ατόμου με ειδικές ανάγκες στην κοινωνία με τις μέγιστες δυνατότητες αυτόνομης επιβίωσης.

Η ύπαρξη ιδιωτικής δομής θα ελέγχει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, την κάλυψη όλων των απαραίτητων Ιατρικών και Παραϊατρικών ειδικοτήτων (Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές κ.τ.λ). και θα αξιολογείται από τον φορέα χρηματοδότησης.
Η προτεινόμενη εφαρμογή θα προβλέπει την, σε μικρά γκρουπ 10-12 ατόμων ομαδοποίηση αυτών με την επίβλεψη των απαραίτητων ειδικοτήτων και την κοινωνική στήριξη των οικογενειών τους.

Στη διάρκεια της παραμονής τους θα έχουν μια υγιεινή και ασφαλή διαμονή καθώς και διατροφή. Η πρωταρχική σκέψη θα είναι ημερήσιας διάρκειας 9.00 με 19.00. με εκπαιδευτές σε δύο βάρδιες και εφόσον η προτεινόμενη λειτουργία θα έχει αποτελέσματα θα είναι δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη σε άλλους νησιωτικούς χώρους εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Μια λειτουργία σαν αυτή θα ανακουφίσει τις εμπλεκόμενες οικογένειες και θα τους ελευθερώσει, για κάτι πιο ωφέλιμο από την άποψη εργασίας, ασφαλιστικής κάλυψης και συνταξιοδότησης των μελών προστασίας. Κάτι που σήμερα είναι αδύνατον λόγω του ότι ένας εκ δύο γονέων είναι υποχρεωμένος να προσέχει τον ασθενή.

Κύριοι συνάδελφοι, υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής λύνεται εν μέρει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, που προκαλεί δυσλειτουργία, ψυχολογική καταπίεση και οικονομική δυσπραγία και με συνείδηση και συνέπεια να δεχτούμε έστω και δοκιμαστικά την προτεινόμενη λύση στηριζόμενη μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.