Έκπτωση στη συγκοινωνία της Κω και για υπαλλήλους ξενοδοχείων

Τους δικαιούχους εκπτώσεων και δωρεάν μετακινήσεων των αστικών συγκοινωνιών της Κω όρισε η Κοινωφελής Επιχείρηση  Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Κω.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν τα ποσοστά εκπτώσεων στα εισιτήρια αστικής συγκοινωνίας και στις μηνιαίες κάρτες απεριόριστων διαδρομών, καθώς και οι προϋποθέσεις των καρτών δωρεάν μετακίνησης.

Όσον αφορά τους υπαλλήλους ξενοδοχείων, θα πρέπει να προσκομίζουν  μία φωτογραφία και θεωρημένη  βεβαίωση του ξενοδοχείου που εργάζονται, ώστε να δικαιούνται έκπτωσης 50% στις μετακινήσεις τους.
Παράλληλα, οι υπάλληλοι εμπορικών και τουριστικών καταστημάτων δικαιούνται την ίδια έκπτωση, με την προσκόμιση μίας φωτογραφίας και ενυπόγραφης βεβαίωσης εργοδότη.

Σημειώνεται ότι η φωτογραφία προσκομίζεται μόνο μία φόρα κατά την αρχική έκδοση της μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών, ενώ η βεβαίωση θα προσκομίζεται υποχρεωτικά κάθε μήνα ώστε με αυτό τον τρόπο να αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος συνεχίζει να εργάζεται νόμιμα στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση ανανέωσης της μηνιαίας κάρτας, το ποσοστό έκπτωσης θα ισχύει μόνο αν αυτή ανανεώνεται λίγες ημέρες πριν τη λήξη της ή τις πρώτες πέντε ημέρες του εκάστοτε μήνα. Σε περίπτωση ανανέωσης της κάρτας πέραν της προθεσμίας, ο εργαζόμενος χάνει το δικαίωμα του ποσοστού έκπτωσης 50% και θα πρέπει να καταβάλει στο ακέραιο το αντίτιμο των 60 ευρώ. Σε περίπτωση μη κατοχής ανανεωμένης κάρτας, οι κάτοχοι κάρτας υποχρεούνται στην έκδοση εισιτηρίου για την επιβίβασή τους στο λεωφορείο, από την πρώτη μέρα κάθε μήνα.

(Πηγή: tornosnews.gr)