Εργόσημο τέλος για τους ερασιτέχνες διαιτητές

Ανακουφιστική, καθώς διατηρεί το καθεστώς στο οποίο έχουν συνηθίσει, είναι για τους ερασιτέχνες διαιτητές και τους βοηθούς, η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που δημοσιεύτηκε χθες και επιβεβαιώνει την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση να αμείβονται και να ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργόσημου. 

Στο θέμα είχε αναφερθεί, αναλύοντάς το στην «Α.Ρ.» τον Ιούλιο του 2018 ως προς τις σοβαρές επιπτώσεις, ο Β’ αντιπρόεδρος της ΕΠΣΔ, φοροτεχνικός Θεοδόσης Στεφανάκης, ο οποίος μάλιστα είχε φροντίσει να κάνει σχετική, «προφητική» αναφορά στο βιβλίο του «Διοίκηση και Οργάνωση Αθλητικού Σωματείου», το οποίο κυκλοφόρησε, για λογαριασμό των συλλόγων, το 2016. 

Ο κ. Στεφανάκης είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή που συντάχθηκε ο σχετικός νόμος τις δυσκολίες και την αναστάτωση που θα προκαλούσε το «εργόσημο» στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πραγματοποίηση των απαραίτητων τροποποιήσεων στο άρθρο 279 του Ν. 4555/2018. 

Αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες και αναφέρουν τα εξής: 
«Mε τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 4555/2018 διευρύνθηκε ο κύκλος των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου και σε αυτόν προστέθηκαν με την υποπερίπτωση εε΄ «οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας αγώνων».

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 40 του Ν. 4587/2018 τροποποιείται η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 καθώς και το άρθρο 279 του Ν. 4555/2018 που αφορούσε τη νέα κατηγορία των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας αγώνων (Σχ. Η υπ΄αριθμ. 49/2018 Εγκύκλιο ΕΦΚΑ).

Επομένως, στην κατηγορία των απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου υπάγονται μόνο «οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.» (Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες).

Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω τροποποίηση, εξαιρούνται ρητά οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές καθώς και οι παρατηρητές διαιτησίας για αγώνες αθλημάτων ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από 19/7/2018, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 279 του Ν. 4555/2018, με το οποίο εντάχθηκε η νέα κατηγορία των διαιτητών στην διαδικασία του εργοσήμου».