Υψηλοί τόνοι και χθες στο περιφερειακό συμβούλιο

Αντιπαράθεση και υψηλοί τόνοι χαρακτήρισαν τη χτεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στη συζήτηση του θέματος που αφορούσε την έγκριση από το σώμα της ένταξης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης της περιφέρειας, στο πρόγραμμα ELENA και τη χρηματοδότησή του από την ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων.

Πολλά μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, δεν «καλύφθηκαν» από την εισήγηση που έφερε στη συνεδρίαση ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς τη θεώρησαν πρόχειρη και με ασάφειες, με αποτέλεσμα να καταθέσουν πλήθος ερωτήσεων με τις οποίες ζητούνταν διευκρινίσεις.

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων, ανέβηκαν οι τόνοι και μάλιστα ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλίας Ζωγραφίδης ζήτησε αναβολή του θέματος και την κατάθεση περισσότερων και πιο συγκεκριμένων στοιχείων που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του θέματος.

Ο περιφερειάρχης από την πλευρά του, τόνισε ότι με την πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής, ανοίγει ένας νέος δρόμος χρηματοδοτήσεων για τους νησιώτες και την περιφέρεια και πρόσθεσε ότι… κολλάμε στις διαδικασίες για να δημιουργούμε εντυπώσεις.
Οι αψιμαχίες και οι αντιδράσεις πολλών συμβούλων είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν αρνητικές ψήφοι, πολλοί να ψηφίσουν λευκό/παρών και τελικά το θέμα να εγκριθεί κατά πλειοψηφία.

Η εισήγηση του περιφερειάρχη προς το σώμα για το θέμα είχε ως εξής: 
«Η Περιφερειακή Αρχή του Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA (European Local ENergy Assistance), το οποίο υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στοχεύει στην υποστήριξη των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2, υπέβαλε αίτηση-φάκελο για τη χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης και ωρίμανσης των ακόλουθων ενεργειακών έργων:
1. Αναβάθμιση και αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού ολόκληρου του περιφερειακού οδικού δικτύου του Νοτίου Αιγαίου καιτων Δήμων Αμοργού, Θήρας, Κέας, Κύθνου, Κω, Λειψών, Νάξου, Νισύρου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Τήνου και Χάλκης με πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, με σκοπό τη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
2. Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης με νέα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειακών έργων, το κόστος εκτιμάται σε 30 εκατ. Ευρώ προ ΦΠΑ.

Η πρωτοβουλία ELENA (μέσω της Ε.Ε. και της ΕΤΕπ) ενέκρινε την εν λόγω αίτηση χρηματοδότησης, συνολικού κόστους 868.770,08€, η οποία αναλύεται στις ακόλουθες δύο βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση:
1. Διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησης του συνολικού έργου.
2. Μελέτες βιωσιμότητας, τεχνοοικονομικές και ενεργειακές μελέτες για τα επιμέρους ενεργειακά έργα.
Το ποσοστό χρηματικής δωρεάν επιχορήγησης ανέρχεται σε 89,88%, ήτοι 780.850,55€. 

Στο πλαίσιο της αποδοχής έγκρισης ένταξης του εν λόγω έργου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει την υποχρέωση να προχωρήσει μέχρι και το στάδιο ανακήρυξης αναδόχων των κυρίως έργων. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται στην αναλογική επιστροφή της επιχορηγούμενης Τεχνικής Βοήθειας του μη συμβασιοποιηθέντος μέρους του έργου.
Εισηγούμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:
1. Την αποδοχή έγκρισης ένταξης του έργου “Improving energy efficiency in the Region of South Aegean”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ELENA, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσού 780.850,55€ (89,88%) και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ποσού 87.919,53€ (10,12%) από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
2. τον ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου ως αρμόδιας υπηρεσίας για την οικονομική διαχείριση του ανωτέρω έργου».