Συνέλευση των καταστηματαρχών της Μεσαιωνικής Πόλης

Το Σωματείο Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό του και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018, καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση (Αυστραλίας 80 – 86 & Μακρυγιάννη 2 - 4,  1ος όροφος Κ.Α.ΕΛ.Ε. – Νέα Μαρίνα), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Αρχαιρεσίες:
α)   Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
β)   Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Εκλογή Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα, η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019. Η δεύτερη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019.

Η Τρίτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 18 Απριλίου 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00 – 20:00, στον ίδιο ως άνω αναφερόμενο χώρο.

Τα μέλη θα ψηφίσουν με την επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή άλλου Δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Αυστραλίας 80 - 86 & Μακρυγιάννη 2 - 4,  1ος όροφος Κ.Α.ΕΛ.Ε. – Νέα Μαρίνα) στην κ. Εύη Καλοή, τηλ. 22410 70280.