Ο Στρατός σε μια πολιτιστική έκφανση…

Του
Αγαπητού Ξάνθη
αρχιτέκτονα

 

Μία Κυριακή του Μαρτίου αναβαίνοντας στο Αρχαίο Στάδιο του Μόντε Σμιθ διακρίνω ένα πλούσιο ημικύκλιο ατόμων με το χακί. Κοντοστέκομαι, παρατηρώ και διακρίνω μία μεγάλη ομάδα φαντάρων  με την επίβλεψη των αξιωματικών της να ακούει προσεκτικά μια ξεναγό, η οποία στεκόταν στο κέντρο του ημικυκλίου.

Θέλοντας και μη, κρυφακούω και εισπράττω την ιστορική περιγραφή  του χώρου ανάγλυφα και πειστικά. Ενθουσιάστηκα, γέμισα χαρά και υπερηφάνεια για τα τεκταινόμενα. Ο Στρατός στην υπηρεσία του πολιτισμού και ο πολιτισμός στην κρίση του Στρατού.

Όλοι υπηρετήσαμε την πατρίδα φορώντας το τιμημένο χακί, αλλά νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ουσιαστικό άνοιγμα του Στρατού στην κοινωνία.

Αυτό φάνηκε από την εποχή της θητείας του Υποστράτηγου κ. Νικόλαου Χιόνη στις τάξεις της διοίκησης της Μεραρχίας μας και σε συνέχεια με τον Υποστράτηγο κ. Γρηγόρη Ρουμάνη μα διευρύνεται το άνοιγμα με περισσότερη ζέση. Ελπίζω και ο νέος Διοικητής κ. Νικόλαος Φλαρής, να συνεχίσει το έργο των προκατόχων του.  

Σε πολλά σεμινάρια του Πανεπιστήμιου Αιγαίου που αφορούν την ασφάλεια και την διπλωματία που διεξάγει συστηματικά η Μονάδα Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική, υπό την αιγίδα του επικ. καθηγητή κ.Ντάλη Σωτήρη, συναντάμε πλήθος ένστολων να παρακολουθούν με επιμέλεια και συνέπεια τις διαλέξεις.

Και ένας άλλος αριθμός είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο συναφές Τμήμα των Μεσογειακών Σπουδών, διερευνώντας το γνωστικό τους πεδίο μέσα από λέξεις κλειδιά, όπως είναι η ασφάλεια, η ισχύς, η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, η κυριαρχία, τα θαλάσσια σύνορα, το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες.

Η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου εδώ επιτελεί ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό, ερευνητικό μάθημα ενσωματώνοντας το αίσθημα ασφαλείας και άμυνας με τα διεθνή δρώμενα ώστε τα πρώτα να αποκτούν γερά θεμέλια σ΄ ένα κόσμο πολυμερή και πολυκεντρικό.

Ο Στρατός εκτελεί και έργα υποδομών με τις κατασκευαστικές του μονάδες (Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως (Μ.Ο.Μ.Α.) και υποστηρίζει πυρασφάλεια σε ευρύτερες περιοχές και συμμετέχει ενεργά σε θέματα καταστροφών και σεισμών.

Εκείνο, όμως που προβάλλει έντονα την κοινωνικότητα του Στρατού, ήταν κατά την άποψή μου η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Μόντε Σμιθ, τοπόσημο για τη Ρόδο και τους κατοίκους της.
Θέλω να πιστεύω ότι ο γύρος των επισκέψεων θα συνεχιστεί και σ΄ άλλα μέρη και σημεία του νησιού σε μια δημιουργική ξενάγηση για το χθες σ΄ένα σώμα , στο οποίο ακουμπάμε την ασφάλεια μας αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη για την εθνική  κυριαρχία.   
Γατί γνωρίζοντας την ιστορία ξέρεις το σήμερα και παράλληλα όμως αγνοώντας την ισοπεδώνουμε το σήμερα.