Ποιοι φέρονται ως υποψήφιοι για τις εκλογές του 1959 στους συνδυασμούς της Ρόδου

ΕΝΩ ΑΥΡΙΟΝ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Οι υποψήφιοι εις Κω, Νίσυρον, Αστυπάλαιαν και Σύμην
Υπό του Υπουργείου των εσωτερικών ανεκοινώθη ότι την εσπέραν της προσεχούς Παρασκευής λήγει η προθεσμία επιδόσεως των δηλώσεων συνδυασμών το δε Σάββατον θα γίνη η ανακήρυξις των συνδυασμών και η εκλογή των δικαστικών αντιπροσώπων οι οποίοι θα εποπτεύσουν των εκλογικών τμημάτων.
Την 2αν Απριλίου λήγει η προθεσμία των προγραμματικών δηλώσεων των υποψηφίων και την 4ην του ιδίου μηνός λήγει η προθεσμία αντικαταστάσεως τυχόν αποθανόντων Συμβούλων.

ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Με ταχύτατον ρυθμόν συμπληρούνται οι συνδυασμοί των κ.κ. Πετρίδη και Χατζηκωνσταντή, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την νίκην εις Ρόδον.

Ως εγνώσθη, μεταξύ άλλων εις τον Συνδυασμόν «Η Ρόδος υπεράνω όλων» μετέχουν οι κ.κ. Αργύριος Θεοχάρης, Σάββας Παυλίδης, Σάββας Μαμαλίγκας, Γαβριήλ Μίσιος, Μάριος Ζερβός, Αργύριος Ρούσσος, Αν. Αγαπητίδης, Αναστ. Αγιακάτσικας, Αλέκος Καταβενάκης, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Φράντζος Φραντζής, Ριφάτ Αλή Σαϊχάν, Σαλαχούρης Κωνστ. Μπόνης κ.λπ. Πάντως ο συνδυασμός, λόγω των πολλών ενδιαφερομένων δεν έκλεισε.

ΤΟΥ κ. Χ”ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
Εξ άλλου, εις τον συνδυασμόν του κ. Χατζηκωνσταντή, φέρονται ότι θα μετάσχουν οι κ.κ. Νικόλαος Ψύλλας, Σταύρος Μοσχής, Ησαΐας Παπαϊωάννου, Μιχαήλ Κέντρος, Μιχαήλ Παπαλαζάρου, Γεώργιος Τσιμέττας, Αγαπητός Παπαγαπητός, Σουρουρή Καβατζή Ζαδέ, Νικόλαος Φαρμακίδης, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντής, Νικήτας Φανουράκης, Παναγιώτης Σκιαθίτης, Μίνως Βενετοκλής, Παρασκευάς Σάββενας, Σάββας Καρδούλιας, Στέργος Δελαπόρτας, Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Χριστόδουλος Καμπούρης, Αντώνιος Κιοσόγλους κ.λπ.

ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εις τας διαφόρους κοινότητας φέρονται ως υποψήφιοι οι εξής:
Παραδείσι: Γεώργιος Σκαμπίλης και Σάββας Σπάρταλης.
Κρεμαστή: Κωνσταντίνος Μιχαλάκης και Μιχαήλ Τσαμπικάκης.
Έμπωνα: Νικόλαος Κουνάκης.
Σορωνή: Γεώργιος Κρητικός.
Αγ. Ισίδωρος: Εμμ. Κυριακούλης.
Κοσκινού: Μπάρδος, Κωνσταντούρας και Κουτσουλιός.

ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Εις την πόλιν μας συνεχίζεται ζωηρά η προεκλογική κίνησις και γίνονται ζυμώσεις δια το κλείσιμον των συνδιασμών οι οποίοι τελικώς παρουσιάζονται δύο, ήτοι εις υπό τον κ. Ιωάννην Ιωαννίδην και έτερος υπό τον κ. Γεώργιον Καΐσαρλην.

ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
ΝΙΣΥΡΟΣ (του ανταποκριτού μας). Κατετέθη εις το Πρωτοδικείον Κω η δήλωσις υποψηφιότητος δια τον Δήμον Νισύρου του κ. Γ. Γιαλλούρη.

Εξ άλλου, δια τον Δήμον Νισύρου φέρεται ως υποψήφιος και ο κ. Χριστοφόρου διατελέσας άλλοτε Δήμαρχος.

ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Πληροφορούμεθα εξ Αστυπαλαίας ότι ήρχισε ζωηρά η προεκλογική κίνησις. Βέβαιοι υποψήφιοι δια τον Δήμον Αστυπαλαίας φέρονται οι κ.κ. Δημήτριος Κονταράτος και Πέτρος Οικονόμου.

ΕΙΣ ΣΥΜΗ
ΣΥΜΗ (του ανταποκριτού μας). Ήρχισεν οξύς ο προεκλογικός αγών εις Σύμην δια τας προσεχείς δημοτικάς εκλογάς. Δύο είναι και πάλιν αι παρατάξεις που θα διεκδικήσουν την νίκην. Η μία υπό την ηγεσίαν του νυν δημάρχου ιατρού Γεωργίου Νικητιάδη και η άλλη υπό τον Κ. Κυπραίον.

Η υπό τον ιατρόν Νικητιάδην παράταξις συνεπλήρωσεν ήδη τον συνδυασμόν της, απαρτιθέντα υπό τινων παλαιών δημοτ. συμβούλων του και πολλών νέων. Εις τον συνδυασμόν τούτον δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκ των παλαιών δημοτ. συμβούλων κ.κ. Ιωάν. Αγγελίδης, Γεωρ. Αγγελίδης, Ηλίας Ζουρούδης και Γεώργιος Φαρμακίδης, λόγω διαφωνίας των με τον κ. Νικητιάδην. Σημειωτέον ότι οι ως άνω κατά τας προηγουμένας δημοτικάς εκλογάς έτυχον της προτιμήσεως του Συμαϊκού λαού λαβόντες τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως. Εις τον συνδυασμόν Νικητιάδη δεν συμμετέχει επίσης ο γνωστός έμπορος κ. Σταμάτιος Κόκκινος δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του.

Οι φερόμενοι ως υποψήφιοι δημοτ. σύμβουλοι της εν λόγω παρατάξεως είναι οι εξής: Σταμ. Καλαφατάς, Αλεξ. Φαρμακίδης, Γρηγ. Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Ριζόπουλος, Κ. Κατσαράς, Βασ. Γαϊτάνος, Αθαν. Καρδαλίνος, Δημ. Σαρρής, Ιωάν. Μισός, Γ. Παπαφακλής, Βασ. Μαστορίδης, Ηλίας Τσαβαρής, Δημ. Σμυρνάκης, Αγαπητός Αγαπητίδης και Φώτιος Κωνσταντόπαιδας.

Της ετέρας παρατάξεως παρ’ όλον ότι δεν συνεπληρώθη ακόμη απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων εν τούτοις θεωρούνται ως βέβαιοι οι ακόλουθοι: Πέτρος Ζουρούδης, Αλέκος Κόκκινος, Νικόλαος Δουλγάρογλου, Ελευθέριος Μαυρικάκης, Κώστας Πετακάς, Αθανάσιος Καστρουνής ιατρός, Κώστας Τσαβαρής, Ηλίας Χάσκας, Νικολ. Χ”Πέτρος, Αθαν. Αγγελιάδης, Θεόδωρος Κυπριώτης, Φιλήμ. Μανωλέσκος, Νικόλαος Πετρίδης δύτης, Γεώργιος Ζαννής και Ελευθέριος Τσατταλιός.