Στελέχωση και εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη για την ποιοτική αναβάθμιση και τη στελέχωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου, την Τρίτη 12 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη, παρουσία του διευθυντή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου Αντώνη Αγγελή.

Στη συνάντηση τέθηκαν από τους δύο Δωδεκανήσιους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βιβλιοθήκη, όπως η έλλειψη προσωπικού, που εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξή της, η μη λειτουργία της κινητής Βιβλιοθήκης, καθώς και το στεγαστικό. Προβλήματα, που η κατάλληλη επίλυσή τους θα δώσει τη δυνατότητα στη Βιβλιοθήκη Ρόδου, να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στο αναγνωστικό της κοινό.

Ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτεινόμενες λύσεις. Στον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε, η αρμόδια για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες Υφυπουργός Παιδείας υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την επεξεργασία και επίλυση των ζητημάτων της Βιβλιοθήκης Ρόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Δημήτρης Γάκης δήλωσε:

«Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρόδου αποτελεί έναν σημαντικό κόμβο πληροφοριών, τεκμηρίων και δεδομένων, προς αξιοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των μαθητών, των φοιτητών αλλά και των επισκεπτών του νησιού, ένα σύγχρονο χώρο γνώσης και ενημέρωσης προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες.

Είναι καθήκον μας να στελεχώνουμε κατάλληλα τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και υποχρέωση μας να αναζητούμε και να υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις που θα αναβαθμίζουν την υλικοτεχνική υποδομή της Βιβλιοθήκης Ρόδου, όπως είναι η ψηφιακή της δικτύωση με τις μεγαλύτερες Βιβλιοθήκες της χώρας και της Ευρώπης.

Συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη σύγχρονη λειτουργία της Βιβλιοθήκης Ρόδου, που παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στον πολιτισμό, στην κοινωνική ζωή και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό τόσο του νησιού, όσο και ολόκληρης της Δωδεκανήσου».