Δραστηριότητες του 2ου ΕΠΑΛ και του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Ρόδου

Στα  2ο ΕΠΑ.Λ ΡΟΔΟΥ, από το σχολικό έτος 2018-2019, εφαρμόζεται η διδασκαλία των μαθημάτων «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο (2) εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στο ίδιο τμήμα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) με προτεραιότητα στα παιδιά της  Α΄ τάξης.

 Εφαρμόζεται επίσης ο θεσμός του σχολικού ψυχολόγου, ο οποίος αγκαλιάσθηκε ιδιαίτερα από γονείς και μαθητές, αφού συντελεί τα μέγιστα στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεδομένων και συγχρόνως βελτιώνει τις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών και γονέων προσδίδοντας άμεσες λύσεις αποτελώντας συγχρόνως, σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε αναδυόμενη διαφορά μεταξύ των συντελεστών της καθημερινής σχολικής πραγματικότητας.

 Στο πλαίσιο αυτό, οι διευθυντές του Σχολικού Συγκροτήματος του 2ου ΕΠΑΛ και του 2ου Ε.Κ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΡΟΔΟΥ, στους Αγίους Αποστόλους, σε συνεργασία με τους συντονιστές (πρώην σύμβουλοι)  του 2ου ΠΕΚΕΣ, προχώρησαν στις παρακάτω δράσεις, στις αίθουσες πολλαπλών δραστηριοτήτων, στα εργαστήρια, στη Βιβλιοθήκη και το Αμφιθέατρο του Συγκροτήματος, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2019:

1. Συγκέντρωση Διευθυντών όλων των ΕΠΑΛ και Ε.Κ. της Ρόδου, ώστε να υπάρξει συντονισμός ενεργειών επί του εγχειρήματος ανάπτυξης και εφαρμογής της ΜΝΑΕ

2. Εργασίες ενημέρωσης και συντονισμού με τους ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (πρώην Συμβούλους) κ.κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ (μαθηματικό), ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (φιλόλογο), ΚΑΠΕΡΝΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (υγείας, πρόνοιας, ευεξίας) και συνεργασία με την ψυχολόγο του σχολείου μας κυρία Βελούδου Γεωργία

3. Συνάντηση σε δια ζώσης ημερίδες και συγχρόνως τηλεδιασκεπτικού τύπου με ΕΠΑΛ 12ΝΗΣΟΥ και συνεργασία των εκπαιδευτικών του τομέα υγείας και πρόνοιας και ξενάγηση στα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια των εν λόγω ειδικοτήτων που διαθέτει το 2ο Ε.Κ. στις εγκαταστάσεις του 2ου ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ. (Νοσηλευτικής, Βρεφονηπιοκομίας, Αισθητικής, Κομμωτικής και Φυσικοθεραπείας)

4. Δειγματικές διδασκαλίες με τους μαθητές των  τμημάτων της Α΄ τάξης του 2ου ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ, που παρακολούθησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Ρόδου που συμμετέχουν στον νέο θεσμό με άριστα αποτελέσματα όσον αφορά στον πρωτοποριακό τρόπο διδασκαλίας που εφαρμόσθηκε.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες Συντονιστές, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Τα αποτελέσματα έγιναν αντικείμενο μελέτης και ανατροφοδότησης, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως  εκπαιδευτικά εργαλεία για μελλοντικές δράσεις και δραστηριότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης.