Θα αναδειχθούν όλα τα  χωριά της Νότιας Ρόδου

Τα χωριά της Νότιας Ρόδου θα αναδείξει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τη δημιουργία ιστοσελίδας, τουριστικού οδηγού και video.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν θα διατεθεί ποσό 24 χιλιάδων ευρώ, για προβολή της φυσικής ομορφιάς 13 χωριών της Νότιας Ρόδου, την καταγραφή της πολιτισμικής τους κληρονομιάς, την ανάδειξη της ιδιαίτερης χλωρίδας τους, καθώς και την περιγραφή των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.

Αναλυτικότερα, θα γίνει φωτογράφιση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 φωτογραφίες από όλα τα χωριά, θα κατασκευαστεί ιστοσελίδα που θα προβάλλει κάθε χωριό και τις δυνατότητες που παρέχει στον επισκέπτη αναλυτικά με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Επίσης θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης, σίτισης και ψυχαγωγίας του περιηγητή.
Παράλληλα  θα υπάρχει blog το οποίο θα ενημερώνεται σχετικά για τα νέα δρώμενα με  υλικό.

Τέλος θα δημιουργηθεί κατάλογος τουλάχιστον 120 σελίδων με πλήρες φωτογραφικό υλικό και κείμενα με διάφορες χρήσιμες οδηγίες σχετικά με τις δυνατότητες στέγασης, σίτισης και ψυχαγωγίας του επισκέπτη. Ο κατάλογος θα αποτελεί έναν πλήρη οδηγό για κάθε πιθανό επισκέπτη, ενώ τέλος θα δημιουργηθούν διαφημιστικά video -  διάρκειας 30 και 90 δευτερολέπτων αντίστοιχα.
Η προβολή περιλαμβάνει μετάφραση των κειμένων  σε αγγλικά και γερμανικά.