Προχωρά η αγροδιατροφική σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου

Σε 35 ανέρχονται τα μέλη της αγροδιατροφικής σύμπραξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας της, που σκοπό έχει την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας.

Μάλιστα η Έγκριση έναρξης της διαδικασίας ίδρυσής της, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει στη σημερινή συνεδρίασή του το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής εκδόθηκαν  και δημοσιοποιήθηκαν τα σχετικά δελτία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εμπλεκόμενους φορείς. Μετά και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου για την επιλεξιμότητα στάλθηκαν 35 έγκυρα αιτήματα για συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εξ αυτών 7 είναι Δήμοι, 5 είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Αγροτικές Συμπράξεις, 4 είναι Επιμελητήρια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 19 Νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια στον χώρο της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Στη συνέχεια συντάχθηκε το συνημμένο σχέδιο του Καταστατικού της Εταιρίας στο οποίο ενσωματώθηκαν οι στόχοι της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας τόσο ως προς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  που έχουμε με την πλούσια κουλτούρα και γαστρονομία αλλά και ως προς τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από τη νησιωτικότητα.  

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Περιφέρεια θα συμμετάσχει στο κεφάλαιο της εταιρίας με το ποσό των 98.000€. και αναμένεται η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής να κοινοποιήσει το καταστατικό της στους εταίρους προς επικύρωση και  ορισμό των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Επίσης η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιήσει την τελική επεξεργασία του καταστατικού και την εκτέλεση ενεργειών όσον αφορά τις νομικές διαδικασίες ίδρυσης της εταιρείας.

Τέλος, αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική σπουδαιότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της σύνδεσής της με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τον τουρισμό, την εστίαση και την απασχόληση, κρίνεται ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελεί το μεγάλο πρώτο βήμα προκειμένου τα νησιά μας να αποτελέσουν πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας. Στόχος της ίδρυσής της είναι η υποστήριξη όλων  των εμπλεκόμενων  φορέων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παραγωγών, στην προσπάθεια ανάδειξης και προώθησης των προϊόντων των νησιών μας, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και το αγροτικό εισόδημα καθώς θα αποτελέσει μια νέα εταιρεία -εργαλείο ανάπτυξης και υποστήριξης του σημαντικού για τα νησιά μας, αγροδιατροφικού τομέα.