Λεξιστορείν: Είσαι αφασία!

Με τη λέξη αφασία αναφερόμαστε κυριολεκτικά  στην απώλεια της γλωσσικής ικανότητας που οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη ή σε κάποιον άνθρωπο με συμπεριφορά που δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη από το α (στερητικό) και το ρήμα φημί = λέω. Όποτε χαρακτηρίζοντας κάποιον ως «αφασία» σημαίνει πως είναι τέτοια η συμπεριφορά του που δεν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτήν, να την περιγράψουμε.