Προσπάθειες για τη σωτηρία του Συνεταιρισμού Αρχαγγέλου

Ύστατη προσπάθεια να αποφευχθεί η χρεωκοπία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχαγγέλου, καταβάλλεται και πάλι στην περιοχή, καθώς την ερχόμενη Κυριακή 31 Μαρτίου  συγκαλείται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού και όσοι πιστεύουν στην ανάγκη ύπαρξης του να  παρευρεθούν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις   31-3-2019 στις 5μμ στο Λύκειο Αρχαγγέλου προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Α) Παρουσίαση της Οικονομικής  και Διοικητικής κατάστασης του Συνεταιρισμού, Απολογισμός και Έγκριση των Πεπραγμένων του Δ.Σ. για το 2017.

Β) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Συνεταιρισμού και της Ιεράς Μονής Τσαμπίκας  Αρχαγγέλου, σε ότι αφορά τον χρόνο και τον τρόπο αποπληρωμής του συναφθέντος δανείου ποσού 45.000 €.

Γ) Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί των ευρημάτων του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού Αρχαγγέλου για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 που πραγματοποιήθηκε από τον Ορκωτό Λογιστή.

Δ) Εξέταση δυνατότητας Οργανωμένης Προώθησης των Παραγόμενων Εσπεριδοειδών εντός και εκτός Ρόδου.